Kansenongelijkheid in grensregio’s

Een verkenning

2 februari 2023
Iedere Nederlandse regio onderscheidt zich door de eigen cultuur, ligging en unieke karakteristieken. Tegelijkertijd zijn er maatschappelijke vraagstukken die elke regio raken, zoals het functioneren van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van gebieden. Grensregio's hebben daarnaast te maken met versterkte ontgroening en vergrijzing en met uitdagingen rond gezondheid, armoede, onderwijs en kwaliteit van de leefomgeving. Deze publicatie zoomt in op kansen(on)gelijkheid: hoe ervaren grensregio's dat en welk beleid voeren ze hierop?

Dit verkennende onderzoek richt zich op deze kansenongelijkheid. We onderzoeken of het thema kansengelijkheid bij de Nederlandse grensregio’s op het netvlies staat, welke acties zij ondernemen op dit vraagstuk, met welke partijen wordt samengewerkt en welke doelstellingen en kennisbehoeften zij hebben voor de toekomst.

De unieke ligging van grensregio’s speelt hierin ook een rol: ervaren grensregio’s nu meer of minder kansenongelijkheid dan gemeenten en regio’s in bijvoorbeeld de Randstad? Welke gevolgen heeft hun specifieke ligging aan de grens voor het vormgeven van beleid rondom kansenongelijkheid? Welke uitdagingen maar ook kansen zien zij?

Om deze vragen te beantwoorden, zijn – naast een beknopt literatuuronderzoek – vragenlijsten uitgezet onder een twintigtal grensgemeenten. Ook zijn met de helft van deze gemeenten diepte-interviews gehouden. Daarnaast is met een aantal grensprovincies gesproken. De ervaringen van grensgemeenten en -provincies op het thema kansenongelijkheid staan in deze publicatie centraal.

Kansenongelijkheid_in_grensregio_s_-_Een_verkenning

Kansenongelijkheid in grensregio's

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan