Publicatie Algemeen

The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands

Brede scholen leiden niet tot beter onderwijs

7 oktober 2014
Brede scholen zijn steeds populairder, maar de leerlingen presteren niet beter dan op reguliere scholen. Subsidies die dat beogen, kunnen daarom worden afgeschaft.

Auteur(s)

Marieke Heers

Dit blijkt uit het proefschrift van Marieke Heers. Zij promoveerde vrijdag 3 oktober jl. bij TIER (Top Institute Evidence Based Education Research) van de Universiteit van Maastricht. Dit onderzoek is onderdeel van het programma Kennis voor Krachtige Steden van Platform31.

Heers keek naar basisscholen in Schiedam en middelbare scholen in Rotterdam, twee steden die een voorloper zijn in de ontwikkeling van brede scholen. Schiedam heeft tussen 2000 en 2012 ongeveer € 4,6 miljoen euro besteed aan subsidies voor brede scholen.

Nederland heeft ongeveer 1600 brede scholen in het voortgezet onderwijs en 420 in het basisonderwijs. Het precieze aantal is onduidelijk omdat er geen eenduidige definitie is. Het hoge aantal scholen hangt samen met de grote hoeveelheid publieke middelen die voor brede scholen beschikbaar zijn. In heel Nederland gaat het naar verwachting om honderden miljoenen euro’s.

Effecten

Vergeleken met reguliere scholen, leveren brede scholen geen betere leeruitkomsten voor de onderdelen rekenen, taal, wereldoriëntatie, studievaardigheden en de totaalscore van de CITO-toets. Positieve effecten zijn er voor cultuur, schoolklimaat en ouderbetrokkenheid. Zorgactiviteiten en schoolomgeving-activiteiten hebben een negatief effect. Dit leidt tot de conclusie dat de onderwijsuitkomsten niet verbeteren, er geen verschillen zijn met reguliere scholen en dat er dus geen reden is voor extra subsidieverlening aan brede scholen.

Brede scholen werken intensief samen met andere organisaties in de wijk, zoals de kinderopvang. Ook betrekken brede scholen de ouders vaker bij activiteiten die ook buiten het lesrooster plaatsvinden. De verwachting was dat dit samenhangend geheel van onderwijs en sociale activiteiten zou bijdragen aan betere onderwijsprestaties en een grotere onderwijsgelijkheid tussen kinderen met verschillende sociale achtergronden zou geven. Uit het proefschrift ´The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands´ blijkt dat dus niet het geval te zijn. Daarmee zijn de subsidies voor brede scholen niet effectief gebleken en kunnen beter anders worden besteed.

The_Effectiveness_of_Community_Schools_-_Marieke_Heers

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
The_Effectiveness_of_Community_Schools_-_Nederlandse_Samenvatting-1412592946

Nederlandse samenvatting van The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands

Download deze publicatie

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan