Steenrijk of biobased?

27 juni 2022 | Leestijd: 2 minuten
Als je vroeger echt centen had dan bouwde je een stenen huis in plaats van hout. Vandaar de term ‘steenrijk’. Steen was voorbehouden aan de happy few en natuurlijke materialen voor de arme sloebers. In dat licht is de nieuwe trend bouwen met biobased materialen best grappig.

Auteur(s)

Roel van de Bilt

In samenwerking met

Misschien krijg je straks wel te horen: “Woon jij nog in beton? Wat een armoede.” Zonder gekheid. Zo snel zal het zeker niet gaan, maar groen is een onomkeerbare trend. De maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatopgave, energietransitie, materialenopgave vanuit de circulaire economie en landbouwtransitie zijn zeer fors. Groen is ‘the way to go’.

Voor bouw betekent dit omdenken, waarbij terug naar de natuur een deeloplossing is. Bouwmaterialen gemaakt uit teelgewassen, zoals vlas, hennep en lisdodde, en organische reststromen bij de voedselproductie, zoals stengels van paprika- of tomatenplanten, worden een volwaardig alternatief. ‘Worden’, omdat nog veel moet gebeuren. Deze biobased bouwmaterialen zijn in veel gevallen koolstof absorbeerders in plaats van koolstof produceerders en hebben dus, inclusief de verwerking, een aanzienlijk lagere impact op het milieu dan de huidige materialen. Daarnaast biedt het telen van deze gewassen voor de boerenproducenten een nieuw verdienmodel. Agri meets real estate & construction; een win-win voor beide partijen in plaats van de confrontatie tussen deze sectoren. In deze hete stikstoftijden een zeer welkome andere boodschap en één die ook een wenkend perspectief biedt. Ik zeg: doorpakken!

Natuurlijk klinkt het allemaal heel eenvoudig en is de werkelijkheid heel weerbarstig. We moeten ontdekken hoe we sneller de materialen kunnen certificeren en het volume opschalen. Zo laat Lucas de Man op de Floriade met The Exploded View Beyond Building zien dat het technisch kan. Het is aan ons om de omzetting te doen naar concrete producten. Hiervoor zijn partijen uit de landbouw-, woningbouw/utiliteitsbouwsector nodig om de pilots te draaien en als partners samen op te trekken. Op de lange termijn zal dit helpen om uit de stikstof- en klimaatcrisis te komen. Op de korte termijn zorgt dit voor wat verkoeling op dit verhitte dossier.

Roel van de Bilt, directeur Rabo Real Estate Finance

Word partner van Platform31

Vooroplopen en weten hoe steden en regio’s zich ontwikkelen? Word partner! Klik rechts op de link voor ons Partneroverzicht.
Partners zijn zichtbaar in het netwerk van stedelijke en regionale professionals, bijvoorbeeld door blogs te schrijven. Bent u partner en wilt u ook een blog schrijven? Neem contact met ons op.