Start-ups aan de randen van het land

Divers, creatief en veelbelovend

17 december 2018
Het centrum is niet altijd de maat der dingen. Met deze invalshoek zijn we de verkennende studie Start-ups aan de randen van het land gestart, in gebieden die veelal kampen met bevolkingsdaling. Deze publicatie doet verslag van het resultaat daarvan. We portretteren twaalf ondernemers van start-ups in zes verschillende regio’s.

De verkenning is uitgevoerd in zes regio’s die als krimpgebied of anticipeergebied bekend staan, namelijk: de Achterhoek, Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost Fryslân, Zuidoost Drenthe en Groningen. Per regio gaan we onder andere kort in op de economische situatie, de organisaties die als regionale broedplaatsen aangemerkt kunnen worden, het vestigingsklimaat en de werving van personeel. Ook wordt ingegaan op de verbanden tussen start-ups, overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Daarvoor worden de gevonden gegevens aangevuld met interviews met kenners van de regio en met twee start-ups per regio.

We geven met deze verkenning niet per se een dwarsdoorsnede van de economische dynamiek in de krimpregio’s in het algemeen en start-ups in het bijzonder. Toch kunnen we aan de hand van de opgetekende verhalen een aantal aanbevelingen doen waar start-ups maar ook gemeenten, provincies en het onderwijsveld lering uit kunnen trekken. Hun verhalen maken duidelijk dat innovatie niet een exclusieve eigenschap is van centrale Randstedelijke regio’s; ook de periferie doet ertoe. De aanbevelingen zijn opgenomen in het laatste hoofdstuk van dit rapport.

181218_Startups_aan_de_randen_van_het_land

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan