Stappenplan voor het in beeld brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen

Zicht op uitstroom

3 juli 2017
De doorstroming van mensen uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen naar een zelfstandige huurwoning stokt. Het gebrek aan voldoende, betaalbare, sociale huurwoningen blijkt niet de enige verklaring te zijn. Door hun problematiek ontbreekt het deze doorstromers vaak aan een stabiel inkomen, ontbreekt de vereiste begeleiding bij alle bureaucratische hobbels en missen zij de vereiste inschrijvingsduur voor een sociale huurwoning.

Er is veel spraakverwarring over wat de behoefte is aan zelfstandige woningen door doorstroming uit Beschermd Wonen. Partijen gebruiken verschillende definities en dus ook gegevens. Deze publicatie helpt u bij het definiëren en in kaart brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen.

De publicatie Zicht op uitstroom biedt een stappenplan en voorbeelden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Belang van uitstroomcijfers
  • Beschikbaarheid van informatie
  • Definiëren van Beschermd Wonen en zelfstandig wonen
  • Proces: betrokken partijen, aanpak en te maken keuzes
  • Inventarisatie: in kaart brengen van de cijfers
170703_Zicht_op_uitstroom_

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn
Netty van Triest 06 57 94 35 26 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan