Publicatie Wooncoöperaties

Quickscan Wooncoöperaties

Een verkenning naar een alternatief voor koop en huur in een veranderende woningmarkt

18 februari 2014
In de huidige woningmarkt is sprake van een crisis; er zijn weinig verhuizingen en de koopprijzen dalen. Voor middeninkomens tussen circa 34.000 en 43.000 euro is het moeilijker geworden een betaalbare woning te bemachtigen. Versterkt door de economische recessie is de drempel tot de koopmarkt door zwaardere financieringseisen hoger geworden. Tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt flexibeler en kan men steeds moeilijker voldoen aan deze aangescherpte financieringseisen.

Auteur(s)

Freek Liebrand, Arjan Raatgever, Tjade Tijsseling (gemeente Rotterdam) en Mark Brekelmans (gemeente Rotterdam)

Doordat woningcorporaties vooralsnog minimaal 90% van hun vrijkomende sociale huurwoningen aan inkomens tot 34.678 euro mogen verhuren (inkomensgrens per 1 januari 2014), komen de middengroepen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Zodoende is de keuze voor die groepen in de huursector zeer beperkt. Al die ontwikkelingen creëren een behoefte aan nieuwe mogelijkheden om betaalbare huisvesting te organiseren voor middeninkomens.

Deze quickscan is door de gemeente Rotterdam geïnitieerd en in samenwerking met Platform31 uitgevoerd. Met lessen uit de praktijk en gegevens uit andere studies, eventueel in combinatie met het opzetten van aanvullende pilot(s), geeft de quickscan de mogelijkheid een realistische inschatting te maken of de coöperatieve vereniging een geschikte organisatievorm is om bepaalde hiaten in de stedelijke woningmarkt te kunnen oplossen. En zo ja, te kijken hoe woningcoöperaties daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

De gemeente Rotterdam wil deze verkenning ook gebruiken om de wenselijkheid en mogelijkheden voor een pilotproject in de stad Rotterdam te onderzoeken.

Quickscan_wooncooperaties

Quickscan Wooncoöperaties

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan