Onbeperkt wonen?

Wonen voor mensen met een fysieke beperking

7 oktober 2021
In Nederland is veel aandacht voor de huisvesting van (kwetsbare) groepen, waaronder senioren en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er is veel bekend over hun woonbehoeften en over de manieren waarop partijen hieraan tegemoetkomen. Dit lijkt minder het geval te zijn als het gaat om mensen met een fysieke beperking. Uit eerder onderzoek blijkt dat hun woonbehoeften en -wensen sterk variëren. Er is hier geen sprake van een uniforme groep. Dit maakt het, naast de krapte op de woningmarkt, voor gemeenten, woningcorporaties en andere partijen lastig om voldoende passende (en betaalbare) huisvesting te organiseren. Hoe zetten deze partijen zich desondanks in om voldoende woningen voor mensen met een fysieke beperking te organiseren? Deze vraag staat in deze publicatie centraal.

Doel

Met deze publicatie willen we inzicht bieden in de wijze waarop gemeenten, woningcorporaties en lokale clientorganisaties bij (kunnen) dragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beperking – niet zijnde senioren of mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Voor wie?

De uitkomsten zijn interessant voor: professionals bij gemeenten, woningcorporaties en clientorganisaties.

Totstandkoming

In dit onderzoek zijn vijf gemeenten betrokken, waar beleid voor mensen met een fysieke beperking is ontwikkeld of nog in ontwikkeling is, als casestudy: Putten, Utrecht, Dordrecht, Breda en Nijmegen. Bij de selectie van gemeenten is, naast het (bestaande) beleid, ook gekeken naar de grootte en geografische ligging, om zo voor voldoende variëteit te zorgen. We namen relevante beleidsstukken onder de loep en spraken met medewerkers van de gemeenten, woningcorporaties, uitvoeringsorganisaties, cliëntorganisaties en met mensen die zelf een beperking hebben.

Inhoud

  • De publicatie gaat achtereenvolgens in op:
  • De opgave en verschillende routes naar ‘onbeperkt wonen’
  • Verschillen in doelgroep en behoeften
  • Woningaanpassingen: praktijk en verantwoordelijkheden
  • Verhuizen: afweging, aanbod en toewijzing
  • Sturen op aanbod
  • Constateringen en aanbevelingen
Onbeperkt-wonen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan