Inzicht in maatschappelijk budget woningcorporaties

Handreiking bij stakeholdergesprek over besteding maatschappelijk corporatiebudget

25 februari 2015
Corporaties besteden hun geld gerichter aan maatschappelijke doelen. Dit blijkt uit drie pilots met het DrieKamerModel, in het bijzonder de Maatschappelijke Kamer, waaraan 16 corporaties het afgelopen jaar meededen. Het doel van deze pilots is: transparanter werken om keuzes voor nieuwe maatschappelijke investeringen meer in samenhang met elkaar te maken.

Auteur(s)

Jochum Deuten, Hanneke Schreuders, Anne-Jo Visser en Wouter Rohde (Kopgroep Maatschappelijke Kamer)

In 2014 zijn er drie pilots Maatschappelijke Kamer uitgevoerd:

  • Stakeholdergesprekken professionaliseren, door Platform31 en de corporaties Dudok Wonen, Staedion, Pre Wonen, Elan Wonen, Tiwos en Brabantse Waard.
  • Intern Opdrachtgeverschap, door Platform31 en de corporaties Dudok Wonen, Staedion, Woonwaard, Wonen Centraal, Lefier, Talis en de Kombinatie.
  • Normeringen bestedingscategorieën, een zelfstandig geïnitieerde en uitgevoerde pilot door de Kopgroep corporaties Eigen Haard, Portaal, Vidomes, Wonen Limburg en Woonbron onder begeleiding van Wouter Rohde. Platform31 en de Kopgroep wisselden informatie aan elkaar uit over de pilots.

De drie pilots Maatschappelijke Kamer leveren de volgende vier publicaties:

Inzicht_in_en_invloed_op_maatschappelijk_budget_woningcorporaties__samenvatting

Inzicht in en invloed op maatschappelijk budget woningcorporaties. Dit werkt in de Maatschappelijke Kamer (samenvatting)

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Dit rapport is het resultaat van de Platform31-pilot ‘Professionaliseren van stakeholdergesprekken’.

Dit rapport is het resultaat van Platform31-pilot ‘Intern opdrachtgeverschap’.

Dit rapport is het resultaat van een pilot normeringen bestedingcategorieën. Deze pilot is geïnitieerd en uitgevoerd door de Kopgroep Maatschappelijke kamer.

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan