Intentieverklaring wooncoöperatie

Verkenning oprichting wooncoöperatie door wooninitiatief en woningcorporatie

8 februari 2018
Een wooncoöperatie wordt formeel opgericht als ze woningen in eigendom of zelfbeheer krijgt. Maar aan dit moment gaat een heel proces en veel organisatie vooraf. Ervaring leert dat eerst met een klein groepje alles uitdenken zelden werkt. Het is belangrijk dat potentiële bewoners en andere stakeholders deel uitmaken van de zoektocht, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo ontstaat een gedragen proces dat tegen een stootje kan. Dit sjabloon voor een intentieverklaring voor de verkenningsfase van een wooncoöperatie is bedoeld om initiatieven en corporaties hierbij te helpen. Het markeert de start van het proces en legt de motivatie, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de verkenning vast. Dit voorkomt misverstanden in een later stadium en brengt structuur aan.

Auteur(s)

Heldere afspraken

Voor veel wooncoöperaties in oprichting is de corporatie die de woningen bezit een cruciale partner. Onder de Woningwet moeten corporaties initiateven voor wooncoöperaties de ruimte geven en financieel ondersteunen bij het opstellen van hun plan. Vanuit de wet zijn er echter geen kaders voor het proces gegeven, waardoor het vaak vrijblijvend is en erg lang kan duren – wat weer tot wederzijdse frustraties leidt. Heldere afspraken over en weer zijn nodig om de vaart erin te houden en constructief stappen te maken.

Geen bindend contract

De intentieverklaring is geen bindend contract en verplichten noch initiatief noch de corporatie tot de oprichting van een wooncoöperatie. Zaken als vorm, inrichting, begroting zullen terugkomen in het op te stellen coöperatieplan. Met de intentieverklaring spreken beide partijen uit onder welke condities ze daar serieus samen aan werken. Het is een levend document dat initiatiefnemers en corporaties uitdaagt in gesprek te gaan en te blijven, zowel met elkaar als de eigen achterban en organisatie. Zo draagt het ook bij aan het benodigde commitment en vertrouwen.

Formulier_Intentieverklaring_wooncooperatie

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan