Inspiratie voor een inclusieve wijk

Vijf thema’s uit het innovatieprogramma 'Langer thuis in de inclusieve wijk'

4 maart 2022
Buurten en wijken zo inrichten dat thuis wonen met zorg en ondersteuning vanzelfsprekend is. Dat is de ambitie van de inclusieve wijk. Het gaat niet alleen om goed wonen, maar ook om een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en toegankelijke voorzieningen. Geen buurt, wijk of dorp is hetzelfde. Hoe ontwikkel je een gerichte aanpak voor wat mensen in jouw buurt, wijk of dorp nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen?

De publicatie zoomt in op vijf thema’s uit het innovatieprogramma ‘Langer thuis in de inclusieve wijk’. Voor het aanpakken van deze uitdaging staan meerdere partijen aan de lat: gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnorganisaties, marktpartijen en bewoners. Steeds vaker werken zij samen in zogeheten gebiedscoalities. Ze ontwikkelen gezamenlijk een gerichte, integrale en gebiedspecifieke aanpak die aansluit bij de leefwereld van de bewoners.

Lessen uit en voor de praktijk

De inhoud van deze publicatie is ontwikkeld dankzij de actieve inzet van vele gebiedscoalities, experts, onderzoekers, adviseurs en kennisinstellingen bij het Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk. De samen opgebouwde praktijkkennis biedt handvatten voor gebiedscoalities die met het thema van wonen, welzijn en zorg op gebiedsniveau werken aan een inclusieve wijk voor alle inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Centraal staat de vraag: Hoe kom je met elkaar tot een verbeterplan voor een wijk of dorp, hoe zorg en borg je meer inclusiviteit?

Vijf thema’s

We zoomen in op vijf thema’s:

  • Een geschikte woningvoorraad voor de toekomst
  • Woonvarianten voor senioren
  • Een buurt voor iedereen
  • Voorzieningen voor een inclusieve wijk
  • Innovatief organiseren van de samenwerking
Inspiratie_voor_een_inclusieve_wijk

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan