Huisvesten kwetsbare groepen: viersporenaanpak in Amsterdam

Een thuis voor iedereen

6 juni 2023 | Leestijd: 2 minuten
Zorgen voor voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen vraagt een intensieve aanpak. Metropoolregio Amsterdam, een van zes koplopers in het programma ‘Een thuis voor iedereen’ werkt langs vier sporen. Van de governance - de inrichting van het programma en het proces - tot het integreren van wonen, zorg en welzijn.

In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat er in 2030 voldoende huisvesting voor kwetsbare groepen woningzoekenden is. Inmiddels zijn zes gebieden naar voren getreden die zich bereid tonen te versnellen voor aandachtsgroepen in hun woningmarktregio en lokale gemeentelijke praktijk. Zij vormen samen de koplopersgroep.

Aanpak op vier sporen

In april 2023 organiseerde koploper Metropoolregio Amsterdam een bijeenkomst voor haar regiopartners. Platform31 was bij die bijeenkomst en sprak met hen over de stand van zaken en de plannen voor de nabije en verre toekomst. Zo hebben ze in de Metropoolregio Amsterdam gekozen voor een aanpak op vier sporen. Mette Vernooij (programmamanager Huisvesting aandachtsgroepen voor de Metropoolregio Amsterdam) vertelt over hoe ze deze hebben geïdentificeerd in het plan van aanpak:

  1. Het eerste spoor is de governance; dus hoe richten ze het programma in en het proces?
  2. Het tweede spoor is de woonzorganalyse, de woonzorgvisie en de monitoring daarvan.
  3. Het derde spoor is het maken van afspraken. Welke afspraken maken ze onderling tussen de gemeenten? Hoe doen ze dat? Op basis van welk kader? Waaronder een fair share.
  4. Het vierde spoor is het integreren van wonen, zorg en welzijn. Dat gaat over de vraag: Hoe zorg je dat de aanpak goed geïmplementeerd kan worden in gemeenten en in wijken?

 

Het innovatieprogramma Een thuis voor iedereen is een samenwerking van Platform31, het ministerie van BZK, VWS, JenV, SZW, OCW, brancheorganisaties IPO, VNG, Aedes, de G4 en de G40 om de huisvesting voor kwetsbare mensen te verbeteren.

 

Contact

Netty van Triest 06 57 94 35 26 LinkedIn
Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan