Hoe regelen we de regio?

Een verkenning naar de impact van het groeiend belang van stedelijke regio’s op lokaal bestuur

13 december 2016
Het economisch belang van stedelijke regio’s in Nederland wordt steeds groter. Door diverse politieke, beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen werken we steeds meer op regionale schaal. Het functioneren van het openbaar bestuur speelt hierin een belangrijke rol.

Auteur(s)

Janneke Rutgers en Sascha Baggerman

Het is wenselijk de volksvertegenwoordiging en het bestuur zo in te richten dat ze goed aansluiten op en gebruik maken van de ontwikkelingen in die regio. Dat vraagt onder andere om samenwerking tussen verschillende gemeenten. Deze samenwerking blijkt echter in de praktijk geen eenvoudige opgave te zijn.

Ondanks dat, wordt veelal gepleit voor een regionale schaal: dit legt economisch gezien de regio geen windeieren. Het functioneren van de regionale samenwerking is de afgelopen tijd veel onderzocht in verschillende contexten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ons opdracht gegeven nader te kijken naar de impact van de stedelijke regio’s op lokaal bestuur. Deze verkenning gaat in op de impact van het groeiend belang van stedelijke regio’s voor de structuur, de cultuur en het proces van het openbaar bestuur.

Een aantal bevindingen op een rij:

  • De ervaringen in de verschillende regio’s laten zien dat de omvang en functie van de gemeente van belang zijn voor de manier waarop die gemeente in een regionale samenwerking staat
  • Regionale samenwerking vraagt om een actieve rol van gemeenteraden en bestuurders.
  • Het Rijk kan bijdragen door maatwerk te leveren, experimenteerruimte te bieden en lokale besturen te ondersteunen, te faciliteren en op te leiden.
  • Enerzijds adviseren we het Rijk om gemeenten meer ruimte te bieden. Anderzijds wordt het in sommige situaties tijd dat het Rijk duidelijke keuzes maakt.
  • Het Rijk dient af te stappen van het adagium ‘one size fits all’ en het nastreven van gelijkheid.
Hoe_regelen_we_de_regio

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Nico van Buren 06 23 01 28 28 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan