Handreiking intermediaire verhuur voor woningcorporaties en zorginstellingen

Met zorg verhuurd

13 juli 2017
De meeste mensen in Nederland wonen in een woning die ze zelfstandig huren of gekocht hebben. Er zijn groepen die voor korte of langere tijd niet in deze situatie verkeren. Het gaat om mensen met psychische klachten, ziekten en lichamelijke gebreken, verslaving, ernstige schulden en/of relatieproblemen. Ze lopen vast in hun leven en hebben behoefte aan hulp. Is deze hulp aan huis geen optie, dan zijn er zorginstellingen die hen opvangen of opnemen. Vaak hebben deze instellingen niet of nauwelijks eigen vastgoed in bezit. Ze huren gebouwen van andere partijen, dikwijls woningcorporaties. Ondersteuning en verblijf van de cliënt zijn hierbij aan elkaar verbonden.

Auteur(s)

Vera Beuzenberg en Tineke Lupi

Woningwet 2015

Al sinds 2013 zijn corporaties verplicht om goed in beeld te hebben wie er in hun bezit woont. De Woningwet 2015 heeft de controle op deze verplichting aangescherpt. De toewijzing van woningen voor opvang en ondersteuning ligt echter bij de zorginstellingen, waardoor de corporaties de verhuuradministratie niet in eigen hand hebben. Bovendien hebben veel zorginstellingen de zorgbehoefte van de cliënt als uitgangspunt in hun administratie en niet de huisvesting, waardoor ze de informatie anders registreren. Corporaties worden er in hun verantwoording wel op afgerekend als de gegevens niet op orde blijken te zijn. Dit kan resulteren in een oordeelsonthouding van de accountant.

Oordeelsonthouding

Een oordeelsonthouding kan leiden tot sancties van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) en in het uiterste geval het intrekken van de borging voor nieuwbouw. Dit brengt woningcorporaties in een spagaat. Blijven ze deze doelgroep huisvesten of stoppen ze ermee? In principe behoren kwetsbare mensen tot hun maatschappelijke taak, maar ze willen niet dat hun huisvesting ten koste gaat van de rest van de organisatie/bewoners.

Om aan beiden tegemoet te komen dient er nog veel te veranderen, want over het verslagjaar 2015 ontvingen 124 corporaties een oordeelsonthouding. De introductie van de bestuursverklaring biedt verbetering. Ook zoeken steeds meer corporaties en zorginstellingen samen naar manieren om intermediaire opvang en -verhuur wel degelijk te laten blijven.

Bestuursverklaring

In deze handreiking worden de mogelijkheden van de bestuursverklaring besproken. Tevens laat het verschillende manieren zien waarop corporaties en zorginstellingen de juistheid, volledigheid en passendheid aantonen van alle woningen die worden gebruikt voor de zorgbehoevende doelgroep. Hiermee wordt perspectief geboden aan partijen die nog met het vraagstuk worstelen.

 

Contact

Vera Beuzenberg 06 83 17 13 69 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan