Gezocht: huisvesting voor arbeidsmigranten

Verkenning van plannen, initiatieven en realisatie

10 december 2013
In 2011 is SEV|Platform31 in opdracht van het ministerie van BZK gestart met een experimentenprogramma voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Doelstelling: goede en betaalbare huisvesting realiseren. 36 projecten hebben zich ingeschreven en uiteindelijk doen er vijf projecten mee aan het programma. Dit rapport geeft inzicht wat de belemmeringen, kansen en plannen van deze projecten zijn. Zoals mogen corporaties nu wel of niet huisvesting voor deze mensen realiseren (DAEB versus niet-DAEB)? En wat is het verdienmodel?

Auteur(s)

Tineke Lupi

Versnellingsruimte huisvesten arbeidsmigranten

In 2013 is Platform31, wederom in opdracht van het ministerie van BZK, gestart met een tweede programma. Hierbij ligt het versnellen van de huisvestingsopgave ten doelstelling. Voordat aan de slag gegaan kan worden met de nieuwe experimenten, is het belangrijk een overzicht te hebben van wat er de afgelopen tijd gerealiseerd is en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld. Hiertoe is dit rapport gemaakt van de ontwikkelingen rondom plannen en initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland in de afgelopen jaren. De focus ligt op de ervaringen van de 36 ingediende projecten uit de eerste ronde van het experimentenprogramma. Van de vijf geselecteerde projecten is gedetailleerd inzicht verkregen.

Daarnaast is contact gezocht met de destijds afgevallen voorstellen om na te gaan welke voortgang ze maken, tegen welke drempels men aanloopt en welke factoren juist bevorderend werken. Ten slotte is, om een iets breder begrip te krijgen van de situatie in Nederland, deskresearch verricht naar concreet lopende en geplande initiatieven. Hiervoor zijn secundaire bronnen geraadpleegd, met name beleidsdocumenten van gemeenten, artikelen en nieuwsberichten op internet.

Resultaten verkenning pilots huisvesting arbeidsmigranten

Deze verkenning geeft de resultaten van de verkenning weer. In het eerste hoofdstuk staan de 36 inzendingen uit de eerste ronde van het experimentenprogramma ‘Huisvesting arbeidmigranten’ centraal. Het geeft inzicht in gerealiseerde, gesneuvelde en nog in ontwikkeling zijnde initiatieven, almede de factoren die daarop van invloed zijn. Deze analyse is op hoofdlijnen weergegeven. In de bijlage is een gedetailleerd overzicht per project opgenomen. In het tweede hoofdstuk staan andere plannen op dit thema en de ervaringen van betrokken partijen bij het verwezenlijken van huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland centraal. Dit dient ter aanvulling op het beeld van de voorstellen in het experimentenprogramma. Het derde en laatste hoofdstuk bevat conclusies.

Gezocht_huisvesting_voor_arbeidsmigranten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan