Financiering van huisvesting voor arbeidsmigranten

2 juli 2014
Veel projecten gericht op het beter huisvesten van arbeidsmigranten komen moeilijk van de grond. Uit onze experimenten van de afgelopen jaren blijkt dat met name de financiering een essentiële voorwaarde vormt voor het succesvol realiseren van huisvesting voor deze doelgroep.

Auteur(s)

Mr. K.M. van Zundert MSc RE en Finance Ideas

“We krijgen de financiering niet rond”, is dan ook een veelgehoorde klacht. Wat echter precies met “de financiering” wordt bedoeld, blijft meestal onduidelijk. Vaak wordt gewezen naar de banken die geen geld meer willen uitlenen. Dit is echter te kort door de bocht. We zijn op zoek gegaan naar wat ‘financiering’ nu precies inhoudt. Wat zijn de beslissende aspecten bij het aantrekken van financiering van huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten? En waarom is het voor deze categorie vastgoed zo moeilijk om projecten gefinancierd te krijgen?

Deze vraag was aanleiding voor Platform31 om dit onderwerp nader te ontrafelen. Het heeft geresulteerd in het rapport ‘Financiering van huisvesting voor arbeidsmigranten’ van Finance Ideas, waarin op basis van verschillende financieringsvarianten de belangrijkste kansen en knelpunten zijn gedefinieerd. Gekeken naar nieuwe oplossingen blijkt er, zoals verwacht, geen konijn uit de hoge hoed getoverd te kunnen worden die de financiering van dergelijke projecten mogelijk maakt. We hebben te allen tijde te maken met de wetmatigheden van rendement en risico. Niettemin maakt deze studie inzichtelijk hoe de investeringsbeoordeling werkt, zodat je ook als relatieve buitenstaander begrijpt met welke aspecten een ondernemer rekening moet houden, welke belangen er spelen en in welke situaties financiering wél kansrijk is.

Tot slot spreekt uit deze studie ook een oproep aan de branche als geheel zich verder te blijven professionaliseren. Duidelijk wordt dat vertrouwen, professionaliteit én transparantie een cruciale rol spelen in de financieringsbeoordeling. De branche van huisvesting voor arbeidsmigranten is relatief nieuw en voor veel geldverstrekkers onbekend en ondoorgrondelijk. Er zit nog kaf tussen het koren en goede trackrecords zijn schaars. Deze moeten grotendeels nog worden opgebouwd en inzichtelijk gemaakt. De laatste jaren zijn goede stappen gezet. Als we deze professionaliseringsslag verder blijven versterken, zal uiteindelijk de arbeidsmigrant hier het meest bij gebaat zijn.

Financiering_van_huisvesting_voor_arbeidsmigranten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan