Publicatie Wooncoöperaties

Eigen kracht zoekt vreemd vermogen

7 juni 2016
De mogelijkheden om nieuwe wooncoöperaties gefinancierd te krijgen, zijn momenteel beperkt. Dit blijkt uit de marktverkenning naar de financiering van wooncoöperaties, die stichting OpMaat uitvoerde in opdracht van Platform31. Alleen in specifieke situaties is op dit moment financiering mogelijk, bijvoorbeeld bij een lage WOZ-waarde en (daarmee samenhangend) een beperkte aanvangsinvestering of dankzij subsidie van provincie of gemeente. Ook is brede crowdfunding mogelijk tegen gunstige condities of toegang tot financiers of financieringsbronnen via persoonlijke contacten.

Auteur(s)

Rein Bakker en Bernard Wouters (stichting Opmaat)

Waarborgstelsel ontbreekt

Voor een sterke en onafhankelijke coöperatie is de inbreng van eigen vermogen nog steeds het belangrijkste. Om die reden zouden er spelregels moeten komen die ervoor zorgen dat een ledenwisseling geen onevenredig hoge lasten of risico’s opleveren. Uit de verkenning blijkt verder dat reguliere hypothecaire geldverstrekkers slechts in zeer bijzondere situaties bereid zijn om wooncoöperaties te financieren. Ook ontbreekt een waarborgstelsel. Dit komt voornamelijk omdat er momenteel geen goed beeld is van de totale omvang van de vraag.

Crowdfunding

Uit diverse onderzoeken blijkt crowdfunding inmiddels een volwassen financieringsmethode als aanvulling op een gedeeltelijke bancaire financiering. Voorwaarde is dat de werving en het beheer gebeurt vanuit een professioneel crowdfundingplatform, die de aanvragen deskundig toetst en transparant is over de beoordeling van de aanvragen en over de resultaten van het leningbeheer. Keerzijde van crowdfunding is de looptijd tot circa tien jaar, waardoor snelle aflossing vereist is. Voordeel van snelle aflossing is dat op vrij korte termijn een gezonde vermogenspositie ontstaat.

Tussen wet en praktijk

De verkenning Eigen kracht zoekt vreemd vermogen is het vervolg op het eerder verschenen rapport Tussen wet en praktijk. Onderzoek naar de financiering van Wooncoöperatie. In dit onderzoek kwamen toen twee knelpunten aan het licht voor de verdere ontwikkeling van wooncoöperaties: de regelgeving voor de verkoop van woningen door toegelaten instellingen en de financieringsmogelijkheden van de wooncoöperaties zelf. Voor deze marktverkenning zijn gesprekken gevoerd met ruim twintig sleutelpersonen uit zowel de coöperatiesector als de woningfinanciering.

Eigen-kracht-zoekt-vreemd-vermogen

Eigen kracht zoekt vreemd vermogen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan