Publicatie Arbeidsmarkt

De stad en regio vooruit

Uitdagingen voor wethouders economie

15 juli 2014
Voor welke uitdagingen staan de steden op het gebied van economie en werkgelegenheid in de collegeperiode 2014-2018? En welke aanpakken hebben bewezen de stad succesvol vooruit te helpen? Op deze en andere vragen geeft de Platform31-publicatie ‘De stad en regio vooruit’ antwoord aan de hand van essays, interviews en good practices.

Auteur(s)

Economie en werkgelegenheid staan in deze nieuwe collegeperiode weer volop in de belangstelling van de politiek. En de urgentie is hoog, want nog altijd loopt de werkloosheid op. Het is dan ook goed dat veel steden een nieuwe impuls geven aan hun economisch beleid. Niet zozeer door nieuw beleid te ontwikkelen, als wel door bestaand beleid meer slagkracht te geven door de inzet van extra capaciteit en middelen. Toch zijn er ook nog steden die, gedwongen door bezuinigingen, afscheid nemen van acquisiteurs en accountmanagers. In een tijd waarin goed contact met het bedrijfsleven cruciaal is, zijn dit onverstandige keuzes. Zeker nu er steeds meer wordt verwacht van en beter wordt samengewerkt met partners in de stad, zoals ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen. Er is meer oog voor creatieve en vernieuwende aanpakken om de economie van de stad te versterken. Nu duidelijk is dat van het Rijk steeds minder kan worden verwacht, ligt de bal nog nadrukkelijker bij de steden om de economie van een nieuwe impuls te voorzien.

  • In deze publicatie diepen wij de volgende zes uitdagingen verder uit:
  • Aan het werk
  • Vitale binnensteden
  • Nieuwe zakelijkheid in accountmanagement
  • Werkende bedrijventerreinen
  • Civic economy
  • Innovatieve regio’s

Vaak horen wij dat de economie ‘niet maakbaar’ is, dat bedrijven ‘het moeten doen’ en dat de rol van de gemeentelijke overheid beperkt is. En dat is (deels) ook waar. Niets doen is echter ook geen optie want steden hebben wel degelijk instrumenten tot hun beschikking om het ondernemen te vergemakkelijken, het vestigingsklimaat te versterken en het verdienvermogen te vergroten. Wij zoeken samen met onze partners naar de beste manieren om het economisch beleid van steden en regio’s vorm te geven en te vertalen naar concrete handelingsperspectieven. De publicatie “De Stad en Regio Vooruit” is slechts het eerste schot voor de boeg. Met veel energie gaan wij verder aan de slag met de kennisvragen die leven bij teams EZ.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit nieuwsbericht of de publicatie, neem dan contact op met Joost van Hoorn.

De_stad_en_regio_vooruit_website

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Joost van Hoorn Economie en bestaanszekerheid 06 57 94 36 56 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan