Burgers maken hun buurt

15 januari 2012
Veel burgers werken actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt, omdat ze dat belangrijk vinden, en omdat het leuk is om te doen. De oprichting van een buurtmuseum, het maken van een boek over de buurt en het ontwikkelen van plannen voor een groot stadspark zijn daar mooie voorbeelden van. Overheden juichen dit soort initiatieven toe, maar worden daarbij met nieuwe vragen geconfronteerd.

Auteur(s)

Evelien Tonkens, Bas Denters, Imrat Verhoeven en Judith Bakker

Een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers

Zijn dit soort bewonersinitiatieven altijd wenselijk? Wanneer is extra stimulans nodig, en wanneer wordt stimulans bemoeienis? Hoe kunnen onnodige regels en obstakels uit de weg worden geruimd om burgers echt de ruimte te geven? Met deze vragen van de overheid zijn de onderzoekers van de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam aan de slag gegaan.

Ze hebben onderzocht hoe je kan bijdragen aan het succes van bewonersinitiatieven. Eén van de conclusies is dat voor elk succesvol bewonersinitiatief vijf elementen nodig zijn:

  • Animo (burgers zijn gemotiveerd om hun initiatief gestalte te geven)
  • Contact (burgers hebben contact met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties)
  • Toerusting (burgers beschikken over voldoende middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden)
  • Inbedding (de gemeente en andere instanties zijn ingericht op initiatieven van bewoners)
  • Empathie (professionals en hun organisaties zijn in staat zich te verplaatsen in bewoners en spelen adequaat op initiatieven in)

Het driejarig onderzoeksproject ‘Burgers maken hun buurt’ was een project van Platform31, in samenwerking met het ministerie van BZK en de steden Leiden, Enschede en Hengelo. De auteurs zijn prof. Dr. S.A.H. Denters, Universiteit Twente; prof. dr. E.H. Tonkens, en dr. I. Verhoeven, Universiteit van Amsterdam en drs. J.H.M. Bakker; Universiteit Twente.

Burgers_maken_hun_buurt

Burgers maken hun buurt

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan