Publicatie Arbeidsmarkt

Bouwstenen voor de regionale arbeidsmarkt

23 februari 2015
In het essay constateren de auteurs Arjen Edzes, Ruud Dorenbos en Jouke van Dijk dat lokale en regionale bestuurders en beleidsmedewerkers de komende jaren voor enorme uitdagingen staan op het gebied van arbeidsmarktontwikkelingen.

Auteur(s)

Arjen Edzes, Ruud Dorenbos en Jouke van Dijk

Gemeenten zouden meer moeten nadenken over regionale samenwerking en samen bindende, gebiedsoverstijgende afspraken moeten maken over de werkgelegenheid. Nog een stap verder gaat regionale cao-vorming waarin sociale partners en lokale en regionale bestuurders en onderwijsorganisaties afspraken maken over werk en inkomen, uitkeringen en onderwijs.

Hoewel menig expert in 2008 nog voorspelde dat er een slag om talent plaats zou gaan vinden, is door de crisis de werkloosheid de afgelopen jaren juist enorm gestegen. Aan het begin van 2014 bereikte het aantal WW-uitkeringen een record hoogte. Ook het aantal bijstandsgerechtigden nam sterk toe.

Door de invoering van de Participatiewet in januari 2015 wordt de groep bijstandscliënten steeds diverser omdat er ook nieuwe (jong)-arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bijkomen. Fors ingrijpen en structurele maatregelen zijn daarom nodig. De bezuinigingen op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) worden namelijk de komende jaren in stappen doorgevoerd waardoor de risico’s niet tot een jaar beperkt blijven en steeds meer impact hebben en ernstiger worden.

De auteurs geven in het essay opgaven mee voor het regionaal bestuur. Ze splitsen de regionale arbeidsmarktagenda op in drie thema’s: inclusiviteit, weerbaarheid en institutionele hervorming. In het laatste thema is een grote rol weggelegd voor regionale samenwerking. “Het wegnemen van de vrijblijvendheid uit de regionale samenwerking en het maken van bindende, gebiedsoverstijgende afspraken wordt een kernopdracht.”

Essay_Bouwstenen_voor_de_regionale_arbeidsmarkt

Bouwstenen voor de regionale arbeidsmarkt

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan