Najaarsfestival Thuis

17 oktober

10:00-17:00 Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn

Inschrijven/Aanmelden

Het Najaarsfestival THUIS (georganiseerd door de VNG, Valente, Aedes en de ministeries van VWS, en BZK/ VRO) staat in het teken van informeren, inspireren en reflecteren. Het thema THUIS gaat over de drie programma’s: Eerst een Thuis (Aanpak Dakloosheid), Beschermd Thuis én Een Thuis voor iedereen (Huisvesting Aandachtsgroepen). 

Platform31 verzorgt 3 workshops tijdens dit festival:

Zelfstandige huurovereenkomsten bij wonen met begeleiding
Gemeenten, BW/MO-organisaties en woningcorporaties maken zich hard voor een Beschermd Thuis en het huisvesten van mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Zij ontwikkelen hiervoor nieuwe vormen van wonen met begeleiding tussen zelfstandig wonen en beschermd wonen of de opvang in. Bij deze nieuwe woonvormen wordt met verschillende soorten huurcontracten gewerkt, zoals driepartijencontracten, intermediaire verhuur en omklapcontracten. Met deze termen bedoelen partijen niet altijd hetzelfde. Ook is de impact van de verschillende contracten op uitstromers uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang niet altijd helder.

In het eerste deel van deze sessie geven we uitleg over de verschillende contractvormen en wat de consequenties zijn voor de huurders en de betrokken partijen. Ook benoemen we enkele praktijkvoorbeelden van huurcontracten waarbij wonen en zorg daadwerkelijk van elkaar zijn gescheiden. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de praktijkervaringen van de deelnemers: wat gaat er goed en wat kan eventueel beter? Deze workshop is interessant voor beleidsadviseurs en uitvoerenden van BW/MO-organisaties, woningcorporaties en gemeenten, die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met het organiseren of bieden van Beschermd Thuis. De workshop wordt gegeven door Catelijne Akkermans, Marc Rakers en Susan van Klaveren.

Afspraken maken over de huisvesting van aandachtsgroepen? Zorg dan eerst voor inzicht in de opgave!
Gemeenten moeten met hun samenwerkingspartners zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen en ouderen. Met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Om hierover afspraken te kunnen maken is cijfermatig inzicht in de opgave wonen, welzijn en zorg nodig. Om hoeveel mensen gaat het? Waar wonen de verschillende aandachtsgroepen? En wat hebben zij nodig om zelfstandig te kunnen wonen? De woonzorg- en spreidingsanalyse geeft antwoord op deze vragen, en vormt daarmee een belangrijke onderlegger voor het gesprek in de regio over de huisvesting van aandachtsgroepen. In deze workshop nemen Johan van Iersel en Susan van Klaveren u mee in de opzet en uitvoering van dergelijke analyses. Naast de theorie komen er verschillende praktijkvoorbeelden aan bod en ook is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Ontwerpen voor ontmoeten
Hoe kan het dat je in het ene gebouw wel makkelijk een praatje met iemand maakt, en in ene ander gebouw niet? In deze workshop geven we je antwoord op deze vraag. Annette Duivenvoorden, senior-adviseur van Platform31, schetst het belang van, en aandacht voor zorgzame gemeenschappen en samenredzaam bij geclusterde woonvormen. Daarvoor is het belangrijk dat het woongebouw en de woonomgeving ook zo worden vormgegeven dat het ontmoeten faciliteert en stimuleert. Philip Krabbendam en Tijmen Kuyper van CoWonen maken dit concreet aan de hand van een aantal ontwerpprincipes. Zij laten zien hoe je kunt zorgen dat ontmoeting natuurlijk plaatsvindt en collectieve ruimtes vanzelfsprekend worden gebruikt. Met de opgedane kennis heb je eerste handvatten om zelf een gebouw te beoordelen op ontmoetingsproofheid.

Doelgroep

Ambtenaren en bestuurders van gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en cliëntvertegenwoordigers.

Contact

Meer weten over de workshops van Platform31? Neem dan contact op met:

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan