Leerkring Woonafspraken voor aandachtsgroepen

28 februari 2024, 22 maart 2024 & 19 april 2024

10:00-15:30 Locatie in het midden van het land

Hoe kan je aan de slag met regionale woonafspraken voor aandachtsgroepen? De concept-wet Versterking Regie Volkshuisvesting vraagt gemeenten de huisvesting van aandachtsgroepen te verbeteren. In drie dagen geven we je alle ins en outs waarmee je jouw regionale aanpak vaart geeft. Doe mee en leer van de ervaringen van voorlopende regio’s en deskundigen op wat helpt.

Achtergrond

Aanleiding voor de leerkring is de hernieuwde aandacht voor de huisvesting van aandachtsgroepen. Wanneer partijen aan de slag gaan met dit vraagstuk krijg je naast inhoudelijke vragen al snel te maken met vragen over de procesaanpak.

De woningmarkt is overvraagd, en voor aandachtsgroepen is de zoektocht nog lastiger vanwege hun bijzondere behoeften aan wonen plus zorg of begeleiding. Deze combinatie van wonen en zorg ontstaat niet vanzelf. Daarvoor is inspanning nodig van gemeenten en hun samenwerkingspartners.

De huisvesting van aandachtsgroepen is bovendien vaak een verdeelvraagstuk. Wanneer de ene gemeente geen geschikte woonzorgvoorziening heeft, moeten inwoners hun zoektocht verleggen naar een andere. Ook de toegang tot de woningmarkt staat onder druk: wie krijgt voorrang bij een leegkomende huurwoning?

Om tot afspraken te komen is daarom veel regionaal overleg en coördinatie nodig. Een medewerker die met de woonafspraken voor aandachtsgroepen aan de slag gaat, krijgt hierdoor naast inhoudelijke vragen onmiddellijk te maken met procesmatige puzzels.

Handelingsperspectief en jouw vraagstukken leidend

De leerkring biedt handelingsperspectief voor de aanpak van woonafspraken voor aandachtsgroepen in een regio. En behandelt zowel de inhoudelijke als procesmatige vragen. Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Welke nieuwe wettelijke verplichtingen kan je als gemeente verwachten?
  • Hoe start je de samenwerking op regionaal niveau?
  • Hoe doe je goed onderzoek naar de vraag van aandachtsgroepen?
  • Hoe komen we tot afstemming op verdeelvraagstukken tussen gemeenten?

Voor de leerkring zijn jouw vraagstukken leidend en onderwerp van gesprek. Vooraf inventariseren we de leervragen en programmeren de meest voorkomende vraagstukken in de dagprogramma’s.

Voor wie?

Gemeentelijke, regionaal werkzame professionals en hun partners die bezig zijn met de aanpak van woonafspraken voor aandachtsgroepen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij actief hun eigen werkervaring inbrengen. Meld je aan als duo van een gemeente en van één van de regiogemeenten en/of een van de partners, als woningcorporatie of welzijns-/zorgaanbieder.

Wat levert deelname jou op?

De leerkring is een reeks van drie bijeenkomsten voor maximaal 20 vakgenoten die met hetzelfde vraagstuk bezig zijn. In de leerkring wissel je ervaringen uit en krijg je input van deskundigen. Tijdens de bijeenkomsten reflecteer je met de andere deelnemers op je eigen praktijk.

De leerkring biedt door de aanpak en de toepassingen van diverse werkvormen veel tijd om met vakgenoten uit te wisselen. Via een intakeformulier vragen we je jouw startsituatie te beschrijven en met welke vragen je worstelt. Aan de hand van dit formulier verbinden we de aanpak van deelnemers aan de drie thema’s van de leerkringdagen.

Kosten?

De leerkring is gefinancierd door het G40-stedennetwerk en gratis voor alle deelnemers, maar niet vrijblijvend. Bij no-show worden de kosten per plaats in rekening gebracht.

Programma

  • Leerkring 1 | 28 februari: Aandachtsgroepen onderzoekenWe starten de leerkring met een kennisaftrap over de landelijk context. Daarna gaan we verder met het thema van de eerste dag: Hoe pak je het onderzoek aan naar de woonvraag van aandachtsgroepen? Dit zullen we samendoen met Johan van Iersel van In.Fact.Research en expert van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen van de RVO.
  • Leerkring 2 | 22 maart: Starten met regionale afstemmingGelijktijdig met de opdrachtbeschrijving voor een onderzoek is het aan te raden na te denken over de aanpak met partners. Dit dagdeel behandelt de start van een regionale aanpak en de inhoudelijke afwegingen die je dan kunt maken. Dit doen wij samen met Manon de Caluwé, partner van Common eye en deskundige in meerpartijensamenwerking.  
  • Leerkring 3 | 19 april: Regionale procesaanpakDoor de koppeling van het woonprogramma aan de taakstelling voor een woonzorgvisie is een procesaanpak nodig gericht op meerdere domeinen en verschillende schaalniveaus. Je hebt hierdoor al snel met veel partijen te maken. Er is dus veel overleg, coördinatie en regie nodig. Na dagdeel 2 waarin we hebben verkend wat de reikwijdte is van de regionale afstemming, verdiepen we ons nu verder in de procesfasering en organisatie. Dit doen wij samen met Manon de Caluwé, partner van Common eye en deskundige in meerpartijensamenwerking.
Flyer G40-leerkring woonafspraken voor aandachtsgroepen

Flyer Leerkring Woonafspraken voor aandachtsgroepen

Download deze publicatie

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar:

Maxje van der Heijden 06 57 94 38 84

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan