Zoekresultaten

261-280 van 347 resultaten voor 'langer thuis'

Eindhoven

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/eindhoven
… voorzieningen), waarmee uitgangspunten voor het langer thuis wonen op orde zijn. Het …
Lees meer

Brielle

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk/gebiedscoalities/brielle
… op 5 leefgebieden voor het langer thuis wonen. De vijf leefgebieden zijn …
Lees meer

Lessen uit Londen

https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/lessen-uit-londen
Het lijkt nu zo simpel, maar met een blik terug in de tijd is er veel respect voor de Londense lefgozers (m/v) van toen! Visionairs, maar ook harde werkers om te zorgen dat opbrengsten en winsten niet alleen naar Google zijn gegaan, maar ook naar (sociale!) woningbouw, onderwijs en ov-infrastructuur (niet voor auto’s).
Lees meer

Thema: Klimaatadaptatie

https://www.platform31.nl/thema-s/klimaatadaptatie
Platform31 gaat aan de slag met het thema Klimaatadaptatie. Op deze pagina vindt u ons het nieuws, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.
Lees meer

Onderzoek: uiteenlopende redenen voor permanente bewoning op Veluwse vakantieparken

https://www.platform31.nl/nieuws/onderzoek-uiteenlopende-redenen-voor-permanente-bewoning-op-veluwse-vakantieparken
Tussen de zes- en negenduizend mensen hebben voor langere of korte tijd hun vaste woon- en verblijfplaats op een vakantiepark, gelegen in een van de elf gemeenten op de Veluwe. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het kennisinstituut Platform31 dat samen met de elf gemeenten de permanente bewoning in kaart heeft gebracht.
Lees meer

Projecten uitgelicht

https://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-transformatie-zorgvastgoed/praktijkvoorbeelden/projecten-uitgelicht
… , SOR, Rotterdam Zie ook: Dossier Langer thuis, thema herbestemmen zorgvastgoed
Lees meer

Zorgpact: samen op weg naar beter

https://www.platform31.nl/publicaties/zorgpact-samen-op-weg-naar-beter
Platform31 verkende in opdracht van de ministeries van VWS en OCW hoe de samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid eruit ziet binnen de verschillende initiatieven van het Zorgpact. Uit het onderzoek blijkt dat vijf elementen in de onderzochte samenwerkingen effectief blijken. Ook is een viertal elementen benoemd die de innovatie en cultuurverandering helpen op gang te brengen.
Lees meer

“De verstedelijkingsopgave kunnen we alleen samen aanpakken”

https://www.platform31.nl/nieuws/de-verstedelijkingsopgave-kunnen-we-alleen-samen-aanpakken
Uit de bestuurlijke conferentie Toekomstbestendige verstedelijking van de Provincie Zuid-Holland van 7 december 2017 sprak urgentie. Net als uit de conferentie van vorig jaar. We moeten snel aan de slag met de woningbouwopgave. Een interview met gedeputeerde Adri Bom-Lemstra.
Lees meer

Inclusieve wijken voor de zorgvraag van de toekomst

https://www.platform31.nl/nieuws/inclusieve-wijken-voor-de-zorgvraag-van-de-toekomst
“Niet alleen woningen, maar ook de woonomgeving, zoals wijken en publieke voorzieningen, moeten zich aanpassen aan de veranderende zorgvraag”, betoogde verschillende sprekers tijdens de bijeenkomst ter afsluiting van een experiment met de WoonZorgwijzer. Daaruit blijkt dat dit instrument gemeentes en partners helpt om op wijkniveau inzicht te krijgen in die zorgvragen.
Lees meer

Slimme schakels tussen gezondheid en ruimte

https://www.platform31.nl/nieuws/slimme-schakels-tussen-gezondheid-en-ruimte
In de leerkring gezondheid en ruimte van RIVM, Platform31 en Pharos (Gezond in…), zochten gemeenten naar hoe je gezondheid kunt stimuleren en de verschillen in gezondheidskansen kunt terugdringen door ruimtelijk anders te handelen. Tijdens de vierde dag van de leerkring gingen zij aan de slag met de uitvoering: hoe zorg je als gemeente voor samenhang en slimme schakels tussen gezondheid en ruimte?
Lees meer

Stappenplan voor het in beeld brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen

https://www.platform31.nl/publicaties/zicht-op-uitstroom
Er is veel spraakverwarring over wat de behoefte is aan zelfstandige woningen door doorstroming uit Beschermd Wonen. Partijen gebruiken verschillende definities en dus ook gegevens. Deze publicatie helpt u bij het definiëren en in kaart brengen van de uitstroom uit het Beschermd Wonen.
Lees meer

Levende stad vraagt om radicale functiemix

https://www.platform31.nl/nieuws/levende-stad-vraagt-om-radicale-functiemix
Een levende stad, vraagt om vormen van radicale functiemenging, stelt Radboud Engbersen tijdens de expertmeeting Levendige Leefstraten.
Lees meer

Verbinden maatschappelijke opgaven aan leefomgeving: samenhang ruimte en gezondheid

https://www.platform31.nl/nieuws/verbinden-maatschappelijke-opgaven-aan-leefomgeving-samenhang-ruimte-en-gezondheid
Gerwin Gabry stelt in de leerkring de metafoor van de boom centraal. De fysieke leefomgeving is geworteld in de maatschappij. De bovengrondse ‘zichtbare’ ruimtelijke inrichting wordt ‘ondergronds’ gedragen door de samenleving – maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie, leefbaarheid.
Lees meer

Energiesprong - Voor de troepen uit

https://www.platform31.nl/publicaties/energiesprong-voor-de-troepen-uit
Deze publicatie beschrijft het verhaal van Energiesprong: 6 jaar energietransitie. In de periode 2010-2016 heeft het innovatie- en experimentenprogramma in opdracht van het ministerie van BZK tal van energieneutrale gebouwrenovaties aangejaagd.
Lees meer

Zuid-Holland start met experiment in Hoekse Waard, Delft en Rotterdam

https://www.platform31.nl/nieuws/aftrap-experimententraject-provinciale-parels-wonen-en-zorg
In november 2016 startte het experimententraject Provinciale Parels Wonen en Zorg. Platform31 blikt terug op de eerste experimentbijeenkomst.
Lees meer

Transformatie van serviceflats

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/herbestemmen-zorgvastgoed/transformatie-van-serviceflats
… van BZK en VWS Programma: Langer thuis Activiteiten: publicatie en vervolgonderzoek
Lees meer

Woonzorgconcept All-inclusive

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/herbestemmen-zorgvastgoed/all-inclusive
… van BZK en VWS Programma: Langer thuis Activiteiten: experiment, publicaties van vier …
Lees meer