Thema: Energietransitie en circulaire economie

Platform31 gaat in 2019 aan de slag met het thema Energietransitie en circulaire economie. Op deze pagina vindt u ons het nieuws, projecten, publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema.

Het nationale Klimaatakkoord, de Nederlandse bijdrage aan ‘Parijs’, heeft een duidelijk doel: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met ten minste 49 procent terugdringen in 2030. Het maatschappelijk effect daarvan is enorm: maar liefst zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen worden goed geïsoleerd en duurzaam verwarmd met schone elektriciteit. Dat vergt een aanpak op diverse schaalniveaus: gebouw, buurt en wijk, stad, regio, landelijk en internationaal. Vooral op buurt- en wijkniveau combineert Platform31 de sociaaleconomische en fysieke aspecten in de opgaven van de energietransitie en circulaire economie. Met de kennis die we vanuit onze projecten ontwikkelen, ondersteunt Platform31 het kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken dat onder regie van de VNG wordt uitgevoerd.

Cross-sectorale werkwijze

Het vinden van oplossingen voor de verduurzaming van onze bebouwde omgeving moet bovendien plaatsvinden met oog voor ons maatschappelijk kapitaal: ecologisch, economisch, sociaal en menselijk. En dat vergt een cross-sectorale werkwijze waarbij Platform31 de verduurzamingsopgave vanuit de perspectief van de circulaire economie benadert. Kern van deze benadering is dat we de gebouwde omgeving koppelen aan de producten die we gebruiken: datgene wat de stad in en uitgaat, de wijze waarop producten zijn geproduceerd en hoe ze worden hergebruikt en verwerkt. De vraag die we met dit thema willen beantwoorden is: hoe integreren we al die aspecten in de cyclus van circulaire economie in de bebouwde omgeving?

Circulair blauw