Energie en duurzaamheid

Een duurzame samenleving geeft energie

De gebouwenvoorraad — zowel woningen van particulieren, corporaties en beleggers, als kantoren, scholen, winkels en bedrijfsvastgoed — is grotendeels verouderd en niet energiezuinig. Naar verwachting staat 90 procent van het huidige vastgoed er nog in 2050. In de Energieagenda geeft het Rijk aan hoe zij de transitie richting een CO2-arme samenleving wil vormgeven.

Onderdeel daarvan is het terugbrengen van de CO2-uitstoot verwarming van woningen. Hiervoor moet jaarlijks bijna 3 procent van de bestaande bebouwing energetisch worden gerenoveerd en moeten duurzame bronnen voorzien in de restwarmte. In die energietransitie is ook meer aandacht nodig voor circulair inkopen en aanbesteden en gasloze wijken. Platform31 onderzoekt nieuwe wegen om dit proces te versnellen. Via kennisdeling en aanjaagprogramma’s komen we tot een betaalbare, betere en CO2-arme gebouwde omgeving zonder bouwafval.

PL31 ÔÇô Icoon 72dpi ÔÇô Informatie ÔÇô Energietransitie7

Direct lezen

De gebouwenvoorraad — zowel woningen van particulieren, corporaties en
beleggers, als kantoren, scholen, winkels en bedrijfsvastgoed — is grotendeels verouderd en niet energiezuinig. Er is een energietransitie nodig en meer aandacht voor circulair inkopen en aanbesteden.