Download

pdf, 4,8 MB

×

Download bestand

Meer informatie

Het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk, verzamelt kennis over welke plus nodig is om niet alleen langer, maar ook beter thuis te wonen.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)

Bent u initiatiefnemer van – of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Mogelijk kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) van de RVO. Meer informatie vindt u op: Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) | RVO.nl | Rijksdienst.

Woonvarianten voor senioren: stappenplan voor het toetsen van financiële haalbaarheid

We zien steeds meer nieuwe woonvarianten op de woningmarkt verschijnen waarin een combinatie van wonen, welzijn en zorg is vormgegeven. Deze woonvarianten worden regelmatig ontwikkeld door een groep gelijkgestemde particulieren die samen oud willen worden in een aangename woonomgeving. Maar ook sociaal ondernemers, woningcorporaties en projectontwikkelaars ervaren dat er te weinig aanbod is voor senioren die langer zelfstandig willen blijven wonen en springen in dat gat. De geldstromen voor wonen, zorg en welzijn zijn gescheiden. Dit maakt dat er andere businesscases nodig zijn. Tegelijk blijkt dat de financiering van dergelijke woonconcepten ingewikkeld is.

Businesscase voor drie type woonvarianten

Op basis van praktijkervaring, opgehaald bij koplopers die al woonvarianten hebben ontwikkeld, heeft Platform31 businesscases opgesteld voor drie woonvarianten:

  1. Woningmix: een mix van woningen, zowel huur, koop als goedkoop en duur.
  2. Buurtfunctie: maatschappelijke en commerciële voorzieningen met aanbod voor de buurtbewoners.
  3. Zorgconcept: zorgaanbod voor bewoners variërend van lichte thuiszorg tot zwaardere 24-uurszorg.

Financiering

Deze publicatie bundelt verschillende aspecten die een rol spelen bij het verkrijgen van financiering. Initiatiefnemers van woonvarianten krijgen zo een handreiking om nog beter onderbouwde initiatieven op te zetten. Om potentiële financiers en eventuele samenwerkingspartners vertrouwen te geven in het initiatief is een goed onderbouwde businesscase van belang. Ook zoomen we in op de stappen in de bouwplanontwikkeling.

Deze publicatie is bedoeld voor initiatiefnemers van woonvarianten voor senioren sociaal ondernemers (voortkomend uit de projectontwikkelingshoek) en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties of zorgorganisaties, en projectontwikkelaars

Rekenen aan uw nieuwe wooninitiatief voor senioren? Check de haalbaarheid!

Platform31 helpt initiatiefnemers van nieuwe woonvormen praktisch op weg. Niet alleen met relevante kennis en inspirerende voorbeelden, ook met een online haalbaarheidsscan.

cover-woonvarianten-voor-senioren-stappenplan