Download

Pdf, 3,4 MB

×

Download bestand

Meer informatie

Het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk, verzamelt kennis over welke plus nodig is om niet alleen langer, maar ook beter thuis te wonen.

Woonprofielen van senioren

Wat zijn woonwensen van senioren en welke vastgoedconcepten horen daar bij? Vanuit de wens om de verborgen woonwensen van senioren naar boven te halen is een data-analyse uitgevoerd op beschikbare data van 22.500 senioren in Zuid Holland. Springco herleidde tien woonprofielen uit de wensen van deze groep en vertaalde deze door naar vastgoedconcepten. Ook is in beeld gebracht wat het aandeel is per profiel in Zuid-Holland. Een eerste voorzet naar productmarktcombinaties is in beeld gebracht. Dit onderzoek naar de profielen betreft een eerste vraagverkenning en biedt stof tot nadenken en vervolgonderzoek.

De tien profielen zijn :

  1. Eigen plek: vrij en sociaal
  2. Privé domein: privacy en rust
  3. Basic: functioneel en sociaal
  4. Woongebouw: comfortabel en vertrouwd
  5. Gezinshuis: vertrouwd en gehecht
  6. Stadsappartement: dynamisch en op jezelf
  7. Buurtblok: sociaal en levendig
  8. Parkappartement: uitzicht en landschap
  9. Woonhof: samen voor elkaar
  10. Seniorenappartement: zelfstandig ouder

Voor de tien concepten zijn omschrijvingen in kernwoorden gemaakt, de scores per dimensie (zoals stedelijk – landelijk en individueel – gemeenschap) in beeld gebracht en een illustratie met een woordwolk en foto’s die respondenten zelf hebben geüpload. Daarnaast wordt verder ingegaan op de woonwensen van de senioren uit het onderzoek en naar de beschikbaarheid van de woonconcepten die hier op aansluiten binnen de huidige woningvoorraad.

Deze publicatie is het eerste deel van de verdieping die is gemaakt voor het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk en het kennisprogramma Woonvarianten voor senioren. Het tweede deel dat dit najaar verschijnt gaat in op een gebiedsgerichte vertaling. Wat levert deze verdieping op en leidt het tot nieuwe keuzen? Twee gebiedscoalities uit het innovatieprogramma – Het Lage Land/Prinsenland in Rotterdam en Naaldhorst in Naaldwijk – kregen en analyse op maat waarmee meer inzicht geven wordt welke woontypen en woonomgeving inwoners zouden wensen en welke woonvariaties senioren in gemeente/wijk zou doen bewegen. Het is een discussiestuk om lokaal het gesprek aan te gaan; zijn de uitkomsten herkenbaar en hoe verhouden de wensen van senioren zich tot het aanbod?

Innovatieprogramma Langer thuis

Platform31 ontwikkelt met 24 gebiedscoalities bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. Dit doen wij samen met de ministeries van VWS, BZK en de G40.

Woonvarianten voor senioren

Platform31 draagt in dit driejarige project (2019-2021) bij aan het van de grond komen van wooninitiatieven voor senioren. We ondersteunen en inspireren met goede voorbeelden en kennis.

Cover woonprofielen van senioren