Download

Pdf, 4 MB

×

Download bestand

Welkom in ons buurthuis!

Hoe het buurthuis kan bijdragen aan de sociale netwerken van kwetsbare buurtbewoners

Iedereen moet kunnen meedoen en hoort erbij. Dat is wat een inclusieve samenleving beoogt. Inclusie gaat echter niet vanzelf: de persoon moet mee willen doen en de samenleving moet hier ook voor open staan. Inclusie komt dus van twee kanten, en vraagt om een actieve inzet van iedereen. Buurthuizen of wijkcentra, als ontmoetingsplek in de wijk, kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

De laatste jaren wonen steeds meer mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen zelfstandig in de wijk. Een deel van hen heeft moeite om een zinvolle daginvulling te organiseren en heeft weinig contact met andere mensen. Hoe kunnen buurthuizen of wijkcentra daarop inspelen? Hoe kom je tot een inclusief ontmoetingscentrum, waar iedereen zich welkom voelt?

Vier buurthuizen en wijkcentra

Platform31 bezocht vier buurthuizen en wijkcentra:

  • Weekendtref in Amersfoort
  • Het Kiemuur in Moergestel
  • +Punt Orden in Apeldoorn
  • Dorpscentrum Oegstgeest

Daar spraken we met beheerders en bezoekers over wat het buurthuis of wijkcentrum een prettige plek maakt. We vroegen ook naar wat moeilijk gaat en wat mogelijke lokale oplossingen zijn. De beschreven ervaringen en tips helpen om het eigen buurthuis (nog) inclusiever te maken. Met deze publicatie en gesprekstool willen we beheerders en vrijwilligers van wijkcentra en buurthuizen vooral ook inspireren om lokaal het gesprek te voeren over inclusiviteit: hoe kunnen we zorgen dat kwetsbare mensen de weg naar het buurthuis vinden en zich daar thuis voelen?

Bekijk ook

Platform31 biedt inspiratie op het gebied van wonen en zorg met tal van studies, onderzoeken, experimenten, kennisdossiers en handreikingen. In het dossier Wonen en zorg vindt u deze en een overzicht van de belangrijkste (lopende) projecten:

Cover buurthuis
Cover gesprekstool buurthuis