Sociale staat van Almere

1 maart 2024
Almere zet zich in voor een veerkrachtige, gezonde en aantrekkelijke stad. Daarom wilde de gemeente weten hoe het ervoor staat. Wat gaat er goed in de stad, wat kan beter en hoe denken inwoners en andere betrokkenen hierover? De unieke situatie van Almere biedt kansen, maar brengt ook specifieke opgaven met zich mee. In deze publicatie presenteren we een gezamenlijk beeld en advies over de sociale staat van Almere.

In samenwerking met

De gemeente vroeg drie kennisinstituten een onderzoek naar de sociale staat van Almere uit te voeren: Movisie, Platform31 en het Verwey-Jonker Instituut. Daarnaast werden Almeerse partnerorganisaties en vertegenwoordigers vanuit Almere bij het onderzoek betrokken. Zo was het perspectief van inwoners steeds aanwezig. Met hun advies en onderzoek hopen de onderzoekers richting te kunnen geven aan het verdere gesprek over de sociale staat van Almere. Om onderbouwde en afgewogen keuzes te kunnen maken en van daaruit te handelen. Want in het dagelijkse doen van bewoners, maatschappelijke partners en gemeente uit zich de sociale veerkracht van Almere.

Opzet van het onderzoek

De onderzoekers spraken met inwoners en professionals, analyseerden allerlei documenten en eerdere onderzoeken, en vergeleken Almere met twaalf andere steden (een zogeheten benchmark). De opbrengsten daarvan zijn besproken met organisaties, vrijwilligers, groepen inwoners en beleidsmedewerkers. Herkenden zij het beeld? Ja, dat was het geval. Op deze manier ontstond het adviesrapport ‘Sociale veerkracht van Almeerders, advies over de sociale staat van Almere’ (Pdf): een gezamenlijk beeld van de sociale staat van de stad Almere en advies voor speerpunten voor de komende jaren. Deze publicatie is een samenvatting daarvan.

Het beeld in het kort

Veel mensen wonen over het algemeen tevreden in Almere. Er is veel natuur en mooie architectuur. Almeerders zijn trots op de stad en willen ook bijdragen aan de stad. Veel inwoners hebben een stabiele baan en een fijn sociaal netwerk, maar dat kan veranderen door bijvoorbeeld een scheiding of financiële problemen. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering of een flexibele baan hebben, kunnen onzeker zijn over hun toekomst. Daarbij wordt het steeds moeilijker om een betaalbaar huis te vinden.

Veel jongeren voelen zich Almeers en willen graag blijven wonen in Almere. Maar een deel van hen komt serieuze problemen tegen bij het opgroeien in Almere: sommigen hebben een minder stabiel gezin. Er is schooluitval, hoge jeugdwerkeloosheid en hoge jeugdcriminaliteit. Daarnaast zijn er weinig ontmoetingsplekken. Almere is bijzonder omdat het een grote stad is én zich kenmerkt door een planmatige ontwikkeling met een enorm snelle groei. De snelle groei biedt woningen, maar brengt dus ook uitdagingen. De groeiende onzekerheden in het samenleven in combinatie met de ruimtelijke groei doen een beroep op de gemeente Almere, organisaties en inwoners om samen Almere tot een stad te maken waar het prettig en veilig wonen is, waar aandacht voor elkaar is en waar alle inwoners op hun eigen wijze kunnen participeren in de samenleving.

De sociale staat van Almere

Samenvatting Sociale staat van Almere

Download deze publicatie

In deze publicatie delen we een algemeen en globaal beeld van de sociale staat van Almere. Bekijk voor verdieping het adviesrapport (Pdf), de documentenanalyse en benchmark (Pdf), het co-onderzoek (Pdf), de verslagen van de thematafels (Pdf) en de uitkomsten van de dialoog (Pdf).

Contact

Jacomijn Baart 06 57 94 21 04 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan