Download

Pdf, 4,3 MB

×

Download bestand

Waarde maken uit leegstand

Hergebruik gemeentelijk vastgoed

Overtollig vastgoed. Welke gemeente heeft hier niet mee te maken? Of het nu komt door krimp, stabilisatie of groei, regelmatig zijn gebouwen niet meer nodig voor de functie waar ze ooit voor bedacht zijn. Dat geldt zeker voor gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, zoals schoolgebouwen, buurthuizen of bibliotheken.

In dit magazine gaan we op zoek naar werkwijzen en oplossingen om leegstaand vastgoed nieuw leven in te blazen. Welke kansen en uitdagingen komen gemeenten tegen wanneer ze aan de slag gaan met de verkoop of herbestemming van hun maatschappelijk vastgoed? Aan de hand van zes praktijkvoorbeelden onderzoeken we hoe gemeenten hergebruik en transformatie van gemeentelijk vastgoed kunnen bevorderen en wat dit oplevert. We sluiten af met concrete handvatten voor gemeenten om transformatie en hergebruik van hun vastgoed te stimuleren.

Lees het magazine online