Download

pdf, 0,6 MB

×

Download bestand

Vijf jaar IBW

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties

Met de invoering van de herziene Woningwet (2015) is ook de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) ingevoerd. Dit instrument geeft de partijen die zijn betrokken bij de jaarlijkse afspraken over het lokale woonbeleid (gemeenten, huurdersorganisaties, woningcorporaties) de mogelijkheid om na te gaan wat de maximale extra leenruimte van woningcorporaties is. Dit extra geld kan ingezet worden om te voldoen aan de opgave waar de corporatie in het komende jaar voor verantwoordelijk is.

Na vijf jaar kan een evaluatie worden gemaakt van de IBW: hoe hebben gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties het gebruik van de IBW ervaren in het proces richting het bod van woningcorporaties en de prestatieafspraken die daarop volgen? De term ‘gebruik’ wordt in dit onderzoek begrepen als het raadplegen van de gegevens in de IBW om te kunnen bepalen of het bod van de woningcorporatie in kwestie voldoende is. Vinden zij het een waardevol instrument, en zo ja, kan het nog verder worden verbeterd? Zo nee, waar ligt dat dan aan? Hebben de lokale partijen andere of aanvullende informatie nodig? Deze en andere vragen zijn door Platform31 onderzocht, waarvan we de resultaten in dit rapport presenteren.

cover-vijf-jaar-ibw