Van pioniersstad naar werkstad cover

Download

×

Download bestand

Van pioniersstad naar werkstad

Auteurs: Koos van Dijken en Radboud Engbersen

Almere is een bedachte stad, een new town of buitenstad. Woonden er in 1976 nog maar enkele families, nu is het uitgegroeid tot een stad van bijna 200.000 inwoners. In de publieke beeldvorming zijn new towns als Almere in de eerste plaats woon- of slaapsteden. In het verleden is er dan ook veel aandacht geweest voor de fysieke en sociale vraagstukken van Almere, en minder voor de economische.

In het licht van actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten denken auteurs Koos van Dijken en Radboud Engbersen na over de economische kracht van Almere. Welke bedrijvigheid, welk type ondernemerschap, welke banen passen bij het metropoolgebied waar Almere deel van uitmaakt? Kan de stad ‘ankerbedrijven’ aantrekken die de economie nieuwe impulsen geven? Welke aandachtspunten zijn in het economisch beleid wenselijk om een krachtige economie en nieuwe groei te ontwikkelen?

De elementen in dit rapport stimuleren een hernieuwde discussie met alle relevante actoren in Almere en de regio en kunnen bouwstenen aanreiken voor een herijking van de economische agenda.
contact


Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met: