Download

pdf, 1 MB

×

Download bestand

Tijdelijke huurkorting retour

Maatwerk toepassingsmogelijkheden voor tijdelijke huurkorting

Uit deze verkenning blijkt dat zowel huurders als verhuurders profijt kunnen hebben van tijdelijke huurkorting. Voor beiden biedt het de mogelijkheid om hun doelstellingen te realiseren, terwijl dat zonder tijdelijke huurkorting vaak niet mogelijk is. Het gaat om doelstellingen met een maatschappelijke meerwaarde, zoals:

  • het doorstromen van senioren uit hun eengezinswoning;
  • het mogelijk maken van de energietransitie;
  • het voorkomen dat schulden escaleren.

Woningcorporaties mogen geen tijdelijke huurkorting geven, stelde de Autoriteit woningcorporaties in 2017. De tijdelijke huurkorting heeft altijd onderdeel uitgemaakt van de gereedschapskist. De wenselijkheid en het type tijdelijke huurkorting verschilt per woningmarktgebied, corporatie en huurder. In verschillende gebieden worden maatwerkopgaven rondom huishoudens die door omstandigheden tijdelijk te hoge woonlasten hebben, besproken in gezamenlijk overleg met zorgpartijen, gemeenten, welzijnsorganisaties en corporaties. Bij maatregelen om doorstroming te realiseren of de energietransitie mogelijk te maken, zitten vaak gemeenten en huurdersorganisaties aan de gesprekstafel. Het zou daarom goed zijn als ruimte wordt geboden voor tijdelijke huurkorting en de inzet hiervan onderdeel wordt van het lokale gesprek.