Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst

Visuele terugblik congres Armoede & Gedrag

Hoe zorgen we voor een zekere sociale en financiële toekomst waarin de bewoner en hun gedrag, omstandigheden en vaardigheden centraal staan? En houden we dan rekening met de ontwikkelingen op verschillende thema’s zoals wonen, gezondheid, werk, technologie en onderwijs? Daarover ging het vierdaagse online congres begin oktober van Platform31 en EMPath. In deze visuele terugblik vind je een bundeling van de hoogtepunten. Klik voor de video’s van de lezingen, publicaties, achtergrondinformatie en contactpersonen.

Terugblik congres

Klik op de afbeelding voor de terugblik op het congres ‘Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst’

Gedragsbewust beleid

Inzichten over de invloed van schaarste en (financiële) stress op het doenvermogen van mensen is van belang om effectief beleid en interventies te kunnen ontwikkelen.