Download

pdf, 1 MB

×

Download bestand

Succesvol combineren van armoede- en gezondheidsbeleid

Gesprekstool voor gemeenten

De Gesprekstool voor gemeenten helpt gemeenten bij de start of bij het verdiepen van de gebundelde aanpak op onderdelen. Met de tool kunnen ambtenaren armoedebeleid, ambtenaren (publieke) gezondheidsbeleid en aanjagers of kwartiermakers snel in kaart brengen wat er al gebeurt op de verschillende beleidsdomeinen en hun ambities koppelen en aanscherpen. Beleidsmedewerkers kunnen de uitkomsten gebruiken om de onderwerpen op de beleidsagenda te krijgen en om tot nieuwe creatieve ideeën en concrete plannen te komen.

De Gesprekstool voor gemeenten bestaat uit drie delen:

  • Stap 1 – De balans opmaken: waar staat uw gemeente?
  • Stap 2 – De verdieping op zes thema’s
  • Stap 3 – Welke acties gaan we doen?

De Gesprekstool is ontwikkeld door het programma Gezond in… en het Verwey- Jonker Instituut, met medewerking van acht gemeenten. Als startpunt is een vragenlijst uitgezet onder de 165 Gezond in… gemeenten, om te inventariseren of die gemeenten innovatieve aanpakken hebben op het snijvlak van langdurige armoede en gezondheid en wat deze inhouden. Daarna is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd naar bestaande aanpakken in Nederland en het buitenland en is met acht gemeenten gesproken over hun (beleids)aanpakken en behoeften.

Bekijk ook

  • Inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid
    Er is steeds meer aandacht voor het verband tussen gezondheidsachterstanden en armoede en schulden. Pioniers van zes projecten, van verschillende organisaties en gemeenten, deelden hun ervaringen en brachten hun aanpak verder in de Gezond in…-denktank en leerkring. Op basis van die inzichten en resultaten ontwikkelden we dit inspiratie- en werkboek.