Download

Pdf, 726 kb

×

Download bestand

Stimuleren van leren en werken in de techniek in Haarlemmermeer & Haarlem

Eindrapportage

Sinds 2012 spant de gemeente Haarlemmermeer zich in om jongeren te laten kiezen voor een technische opleiding. Met succes, zo bleek uit diverse gesprekken met de gemeente Haarlemmermeer. Met behulp van instituut Gak onderzocht Platform31 wat zo bijzonder is aan deze aanpak en hoe de lessen in deze gemeente kunnen worden opgewerkt en toegepast in andere gemeenten.

Het onderzoeksrapport brengt de aansluitingsproblematiek op de arbeidsmarkt in en rond Haarlem en Haarlemmermeer in beeld, doet verslag van de evaluatie van de aanpak in Haarlemmermeer en presenteert de resultaten van de evaluatie van de activiteiten aan het Haarlem College en het Sterren College. Deze onderwijsinstellingen hebben jongeren voorgelicht over een opleiding en baan in de techniek.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn enkele algemene lessen en inzichten van belang die het leren en werken in de techniek stimuleren.

Stimuleren van leren en werken cover