Contact

U kunt het supplement (pdf) bestellen tegen betaling van €199,- voor partners (€299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale pdf-bestand en de factuur.

Soorten regels in het omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving en zorgt daarmee voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Maar wat wordt precies verstaan onder ‘regels’? In de wereld van bestemmingsplannen schreef de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) tot in detail voor welke regels u kon opnemen. Voor het omgevingsplan is er echter nog nauwelijks referentie. De keuzevrijheid is groot. In deze publicatie ontdekt u welke soorten regels er zijn, hoe deze kunnen worden ingezet om doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken en welke afwegingen een rol spelen.

Bouwstenen omgevingsplan

Deze publicatie is een praktisch hulpmiddel voor professionals die zich bezighouden met het opstellen van omgevingsplannen. Het geeft een overzicht van de bouwstenen waaruit het omgevingsplan kan worden opgebouwd. Naast inzicht in de verschillende soorten regels, leert u hoe deze kunnen worden ingezet om doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken en welke afwegingen een rol spelen. Ook de overeenkomsten en verschillen met het huidige recht komen aan bod.

Maken van keuzes

Het is niet vanzelfsprekend om bestaande regels ‘gewoon’ om te zetten naar het omgevingsplan. Het is daarom van belang om vooraf de vraag te stellen of het überhaupt wenselijk is om een onderwerp in het omgevingsplan te regelen. Zijn regels echt nodig? Welke doelen worden met het omgevingsplan nagestreefd en zijn regels nodig om die te bereiken? En vervolgens: is het omgevingsplan de aangewezen plaats? In het supplement vindt u verschillende suggesties die kunnen helpen bij deze afwegingen.

Inkijkexemplaar

Bent u benieuwd naar de inhoud van het supplement? Bekijk dan het inkijkexemplaar (pdf, 277 kB).

Op dezelfde leest

Deze publicatie is onderdeel van de leergang Op dezelfde leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in ruimtelijke plannen. Met de komst van de Omgevingswet, ligt de focus regelmatig op het voorsorteren op het omgevingsplan. De ideeën over opzet en inhoud van het omgevingsplan krijgen steeds meer vorm. Dit is daarom de tiende publicatie waarin we stapsgewijs van het bestemmingsplan overgaan naar het omgevingsplan.

Per jaar verschijnen twee naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant zijn. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk.

Meer informatie en aanmelden:

Cover soorten regels in het omgevingsplan