Download

Pdf, 800 kB

×

Download bestand

Robotisering en automatisering (eHealth) in de ambulante zorg

Betekenis voor werk en onderwijs

Dit rapport over eHealth maakt deel uit van een bredere verkenning van Platform31 voor de G4 naar de gevolgen van robotisering en automatisering (R&A) voor werkgelegenheid en arbeidsmarkt.

We voerden de verkenning uit tegen de achtergrond van de grote sociaaleconomische vraagstukken waar Nederlandse gemeenten en arbeidsmarktregio‚Äôs voor staan: de vraag hoe de lokale en regionale economie zich de komende decennia zo ontwikkelen dat er sprake is van een significante groei in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het aantal banen bij de overheid, in de financi√ęle sector en in de detailhandel neemt namelijk af. Ook in de zorg is de afgelopen tijd een einde gekomen aan de groei van de werkgelegenheid. Betere groeiperspectieven voor de werkgelegenheid zijn er nu in de bouw, horeca, recreatie en zakelijke dienstverlening.

Daarbij sluit het onderzoek aan op groeiende aandacht voor de mogelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen. Experts stellen dat er sprake is van een nieuwe fase van ICT – automatisering en slimme software – en robotisering (zie ook kader 1). R&A maken niet alleen spierkracht verder overbodig, maar deze vervangen ook steeds meer de menselijke denkkracht. Daardoor verdwijnen nu ook banen voor de middenklasse. Volgens de experts kan tegelijkertijd de vraag naar banen voor hoog- en laagopgeleiden juist aantrekken.

Lees meer

De mogelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen staan flink in de belangstelling. Sommige deskundigen voorspellen een krimpende werkgelegenheid, anderen zijn optimistisch en zien juist nieuw werk ontstaan. Platform31 deed verkennend onderzoek naar de effecten van Robotisering & Automatisering op de werkgelegenheid, de gevraagde competenties en het onderwijs voor de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Een interview met Helianthe Kort, lector Vraaggestuurde Zorg aan de Hogeschool Utrecht (HU).

Voorkant Robotisering en Automatisering eHealth in regio Utrecht