Download

Pdf, 101 kB Let op: Niet alle browsers of tablets ondersteunen de interactiviteit van de Pdf. Het werkt daarom het beste om hem te downloaden op uw laptop of tablet.

×

Download bestand

Lokale versie quickscan?

Voor de gemeente Zaanstad (Pdf, 101 kB) en Leeuwarden (Pdf, 123 kB) ontwikkelde Platform31 ook een lokale versie van de quickscan toegespitst op de voorzieningen in deze gemeenten.

Heeft u ook interesse in een lokale versie van de quickscan? Neem dan contact op met Jochem Heemskerk (jochem.heemskerk@platform31.nl)

Quickscan Beschermingsbewind

Hulpverleners in het sociaal domein komen mensen met financiƫle problemen op veel plekken tegen en moeten dan zelf een eerste afweging maken: waar ga ik deze inwoner naar doorverwijzen? Lastig is dat zij vaak geen specifieke kennis hebben over schuldenproblematiek. Hoe kunnen zij dan toch goed doorverwijzen? Uit de praktijk blijkt dat in sommige gevallen een verwijzing naar beschermingsbewind te zwaar blijkt en een verwijzing naar lichtere vormen van ondersteuning, zoals budgetbeheer, passender zou zijn geweest. Daarom ontwikkelde Platform31 in opdracht van de werkgroep Schulden en Bewind van de City Deal Inclusieve Stad en met hulp van het G40-Stedennetwerk voor professionals een interactieve Quickscan Beschermingsbewind.

Met deze quickscan kunnen sociaal werkers en andere doorverwijzende partijen snel en makkelijk een eerste inschatting maken van de ondersteuningsbehoefte van financieel kwetsbare inwoners. Goed doorverwijzen wordt voor hen zo een stuk makkelijker. De quickscan focust op de vraag of beschermingsbewind noodzakelijk is, of dat een gemeentelijke voorziening beter aansluit bij de ondersteuningsbehoeften en de vaardigheden van de inwoner. Het instrument geeft vooral:

  1. Inzicht in welke factoren belangrijk zijn bij het maken van de keuze tussen beschermingsbewind of andere ondersteuning.
  2. Inzicht in waar de inwoner naar doorverwezen kan worden;
  3. Een eerst grove inschatting van de ondersteuningsbehoeften van een inwoner.

Om de professional te ondersteunen bij het doorlopen van de quickscan, zijn vragen opgenomen die helpen inzicht te krijgen in de schuldensituatie, vaardigheden, leerbaarheid en motivatie van een inwoner. Belangrijk is te benadrukken dat de Quickscan Beschermingsbewind niet geschikt is om een keuze te maken welke hulpverlening geschikt is voor de inwoner. Hiervoor moet een professional met expertise op schuldenproblematiek een afweging maken. Deze professional kan hierbij ook gebruikmaken van een screeningsinstrument.

Meer informatie

De quickscan is onderdeel van onderzoek uitgevoerd door Platform31 in opdracht van de City Deal Inclusieve Stad en de G40 themagroep Armoede en Schulden. Wilt u meer informatie over de analyse en de totstandkoming van de quickscan? Lees dan het volledige rapport: Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren. Dit rapport bestaat daarnaast ook uit een inventarisatie, welke instrumenten gemeenten op dit moment inzetten als passend aanbod wanneer beschermingsbewind niet noodzakelijk is. In het rapport worden vijf aanbevelingen gegeven voor gemeenten en haar samenwerkingspartners om te komen tot een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren.

Quickscan beschermingsbewind
Quickscan beschermingsbewind (klik voor vergroting)