Contact

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

pdf, 1,5 MB

×

Download bestand

Overzicht provinciale programma's 2019 – 2023

Provinciaal beleid op 8 thema's

In de maanden mei, juni en augustus 2019 presenteerden de provincies hun collegeprogramma’s. Deze twaalf provinciale collegeprogramma’s vormen opgeteld een boekwerk van honderden pagina’s. Platform31 maakte samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) een thematisch overzicht van deze provinciale collegeprogramma’s. Met dit overzicht bieden we u de mogelijkheid om de concrete beleidsvoornemens van de provincies op 8 thema’s en 31 subthema’s te vergelijken.

Thema-indeling

Bij de samenstelling hebben we per provincie de belangrijkste concrete beleidsvoornemens op een rij gezet binnen de zeven kerntaken van de provincies:

  1. Ruimtelijke ontwikkeling, Water en Wonen
  2. Vitaal Platteland
  3. Mobiliteit
  4. Klimaat en Energie
  5. Regionale economie
  6. Cultuur
  7. Kwaliteit Openbaar Bestuur

Onder het achtste thema ‘Overig’ zijn de voornemens gevat die niet binnen de kerntaken passen, maar waaraan een aantal provincies desalniettemin aandacht besteden. Het gaat om de subthema’s zorg en sociaal beleid. Ook binnen de zeven kerntaken onderscheiden we subthema’s om de oriëntatie binnen de onderwerpen te vergemakkelijken. Wij hopen u hiermee op weg te helpen met uw specifieke zoekopdracht of analyse.

Bekijk ook

Naast deze zo feitelijk mogelijke weergave van de beleidsvoornemens van de twaalf Nederlandse provincies maakte Platform31 separaat een meer kwalitatieve analyse in de vorm van een duiding en reflectie: Analyse, duiding en reflectie Provinciale akkoorden 2019 – 2023.

cover-ruimte-geven-en-nemen