Analyse, duiding en reflectie Provinciale akkoorden 2019 – 2023

Ruimte geven én nemen

30 september 2019
Een analyse van de twaalf coalitieakkoorden, na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019. Net als in 2015 geven provinciebesturen hieraan dat zij ‘ruimte willen geven’. In de tussenliggende periode is de invalshoek dat de provincie ook ‘de ruimte móet nemen’ steeds dominanter geworden. De grote, met elkaar samenhangende opgaven en transities kunnen het beste regionaal aangepakt worden en vergen een belangrijke bijdrage van én rol voor de provincies. Durven de nieuwe provinciebesturen de ruimte te nemen? Kunnen zij deze taak aan? Voelen zij zich voldoende democratisch gelegitimeerd om vanuit publiek belang moeilijke knopen door te hakken? Krijgen zij van de gemeenten en van het Rijk ook de kans om deze ‘ruimte te nemen’?

Auteur(s)

In deze publicatie bieden we bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden een overzicht van de thema’s, afspraken en voorgestelde maatregelen uit de provinciale coalitieakkoorden. Ook geven we daar een duiding en een reflectie bij. Op welke trends, ontwikkelingen, opgaven en uitdagingen wordt de nadruk gelegd? Welke thema’s en aanpakken komen overeen, welke verschillen zijn er, welke thema’s en aanpakken komen alleen in een enkele provincie aan de orde, et cetera? Enerzijds gaat het dus om een inventarisatie van voorgenomen beleidsmaatregelen; wat valt het meeste op. Anderzijds geven we een (subjectieve) duiding van en reflectie op de provinciale coalitieakkoorden. Welke vraagstukken en opgaven worden niet genoemd die gelet op de trends en ontwikkelingen die op de provincies afkomen uiterst relevant zijn voor de regio’s en provincies? Wat zijn gezien de ambities mogelijke aandachtspunten voor beleid? En op welke terreinen zouden de provincies gezien de grote opgaven (nog) meer de ruimte moeten nemen?

Ruimte-geven-en-nemen_Analyse-provinciale-akkoorden-2019

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Joost van Hoorn Economie en bestaanszekerheid 06 57 94 36 56 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan