Download

pdf 1,3 MB

×

Download bestand

Op werkbezoek bij innovatieve ondernemers

Begeleiding van mensen naar duurzaam werk in de maakindustrie en zorg

Wat kunnen gemeenten en regio’s leren van het bedrijfsleven in het begeleiden van mensen naar passend en duurzaam werk? Veel bedrijven in sectoren met een krappe arbeidsmarkt zijn zelf op zoek gegaan naar hoe zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen opleiden en aannemen. Welke goede voorbeelden zijn er bij bedrijven in de maakindustrie/logistiek en zorg – sectoren met grote personeelstekorten – en hoe kunnen deze breder toepasbaar worden gemaakt? Wat betekent dit voor de rol van gemeenten in het toeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam werk en de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs?

In deze verkenning in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in nauwe samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan we in op deze vragen en bespreken we hoe gemeenten en regio’s beter gebruik kunnen maken van de kennis en methoden bij bedrijven en intermediaire organisaties (zoals uitzendbureaus) in de maakindustrie/logistiek en de zorg.

Cover Op werkbezoek bij innovatieve ondernemers