Download

pdf, 8,6 MB

×

Download bestand

Lees ook het artikel: Hoe de gebouwde omgeving uitnodigt tot ontmoeten door Ianthe Manthigh van Zijdekwartier architecten.

Ontwerp voor ontmoeten

Hoe de gebouwde omgeving kan uitnodigen tot contact

Voor het langer thuis wonen van (kwetsbare) ouderen in de eigen wijk zijn een geschikte woning, voorzieningen in de buurt en een prettige sociale en fysieke leefomgeving nodig. Ingrepen in de ruimtelijke omgeving kunnen bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen. Door ruimte te geven aan ontmoeting bouwen mensen een netwerk op van buren en buurtgenoten die elkaar informeel kunnen steunen. Architecte Ianthe Mantingh van Zijdekwartier Architecten neemt ons in ‘Ontwerp voor ontmoeten’ mee hoe zij als ontwerper kijkt naar gebouwen en hun gebruik.

De publicatie biedt een kader met een perspectief; het zoomt in op de buurt, de route van straat naar huis, het woonblok, de drempelzone en de woning. Er komen voorbeelden van zowel Zijdekwartier architecten als ideeënprijsvraag Who Cares van het Atelier Rijksbouwmeester aan bod. En aangevuld met theorie en praktijk vanuit collectieve woonvormen en andere gerealiseerde voorbeelden uit de Nederlandse ontwerppraktijk.

Met deze uitgave bieden Platform31 en Zijdekwartier architecten kennis en inzichten om te laten zien hoeveel er in de gebouwde omgeving mogelijk is om contact te bevorderen. Het is aan opdrachtgevers, bestuurders, gebruikers en ontwerpers om de juiste vragen te stellen, zodat er op steeds meer plekken ruimte wordt gemaakt voor ontmoeting.

Langer thuis in de inclusieve wijk

Platform31 trekt in het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk op met 22 gebiedscoalities die werken aan ambities, vraagstukken en randvoorwaarden op gebiedsniveau: een geschikte woning, voorzieningen in de buurt en een prettige sociale en fysieke leefomgeving. Het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk is een samenwerking van Platform31, G40-Stedennetwerk, ministeries van BZK en VWS.

Cover-Ontwerp-voor-ontmoeten