Download

×

Download bestand

CCV logo

Ondermijning in de wijk

10 inspirerende aanpakken

Nederland lijkt er in toenemende mate mee te maken te hebben: ‘ondermijnende criminaliteit’ of ‘ondermijning’. Bij deze vorm van criminaliteit gaat het om kleinere en grotere misdaden die (meer dan bij reguliere criminaliteit) de grenzen tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ overschrijden. Kwetsbare wijken zijn in het bijzonder gevoelig voor ondermijning. Daar maakt een opeenstapeling van problemen als armoede, achterstand en achterstelling plekken en mensen kwetsbaar om – als dader of slachtoffer – betrokken te raken bij ondermijnende criminaliteit. Voorbeelden van ondermijnende activiteiten in de wijk zijn (kleinschalige) drugscriminaliteit, zoals wietteelt en drugslabs in woonwijken, het inzetten van kwetsbare jongeren voor hand- en spandiensten, opslag van drugsgrondstoffen en -afval in garageboxen en het witwassen van criminele winsten via supermarkten of speciaal daarvoor opgerichte ondernemingen.

Veel gemeenten zijn er inmiddels van doordrongen dat repressie alleen onvoldoende werkt tegen ondermijning; er is een brede wijkaanpak nodig, waarin het (meer repressieve) veiligheidsdomein en het (meer preventieve) sociaal domein samen de strijd met dit probleem aanbinden. Maar hoe richt je als gemeente zo’n aanpak in? En met wie? Wat zijn knelpunten en hoe los je die op? Welke vernieuwende ideeën zijn er? Deze vragen zijn aanleiding voor dit inspiratieboek ‘Ondermijning in de wijk’. Hier beschrijven we 10 (vooral wijkgerichte) aansprekende aanpakken van ondermijning in de wijk, verdeeld over heel Nederland.