Download

pdf, 0,8 MB

×

Download bestand

Naar een duurzaam toekomstperspectief voor kwetsbare mbo-jongeren

Het rapport ‘Naar een duurzaam toekomstperspectief voor kwetsbare mbo-jongeren’ maakt inzichtelijk op welke wijze gemeenten, het onderwijsveld en het bedrijfsleven zich inzetten om de duurzame inzetbaarheid van kwetsbare mbo-studenten te verbeteren.

Voor een duurzaam toekomstperspectief voor jongeren in het mbo-onderwijs is een aanpak op verschillende velden noodzakelijk. Het onderwijsveld, het bedrijfsleven en gemeenten zijn reeds actief, zowel beleidsmatig als in de praktijk. Maar hoe ziet het beleid eruit, en belangrijker, welke initiatieven en activiteiten zijn er in de praktijk te zien? Weten het bedrijfsleven, het onderwijsveld en gemeenten elkaar goed te vinden en verloopt de samenwerking naar wens? Deze en andere vragen dienen te worden gesteld en beantwoord om te kunnen concluderen of de uitdagingen adequaat en eensgezind worden aangepakt. Of dat er nog lessen te trekken zijn, waarmee de verschillende spelers aan de slag moeten.

Cover lerend werken en werkend leren