Download

pdf, 0,7 MB

×

Download bestand

Monitoring en evaluatie: van opties tot plan

Het vizier

Stel: je bent projectleider of gemeentelijk adviseur en krijgt de opdracht een monitoring en evaluatie op te zetten voor de sociale wijkteams of een andere interventie in het sociaal domein. Met die opdracht kun je veel kanten op: zijn de klanten beter af en tevreden? Werkt iedereen goed samen? Voldoen we aan onze beleidsvoornemens? Is de geplande bezuiniging gerealiseerd? Zijn de investeringen rendabel gebleken? De mogelijkheden zijn legio. Dat is mooi, maar het is ook een valkuil. Zonder focus loop je het risico veel oppervlakkige informatie te verzamelen of iets te onderzoeken wat de opdrachtgever niet wil weten.

Hoewel monitoring en evaluatie (M&E) vaak samen worden opgepakt, is er een verschil tussen beide. Onder monitoren verstaan we het verzamelen van data om de voortgang te bewaken. In een evaluatie geeft je betekenis aan die data. Idealiter is bij het ontwerpen van een programma of project bedacht hoe de voortgang gemonitord gaat worden en hoe de resultaten geƫvalueerd zullen worden. Maar in de dagelijkse praktijk gebeurt het maar al te vaak dat een programma al een eind op streek is voordat je gaat nadenken over monitoring
en evaluatie.

Focus monitoring en evaluatie

Deze handreiking helpt je op weg om de focus van je monitoring en evaluatie in het vizier te krijgen. Eerst stel je vast voor wie de M&E is en waarom zij een M&E willen. Daarna ga je stap voor stap het doel van de M&E preciezer formuleren en onderzoeken welke data je nodig hebt om je onderzoek goed te kunnen doen. Daarbij weeg je ook de kaders en voorwaarden (zoals budget, menskracht enzovoort) waarbinnen je je M&E moet opzetten. Tot slot oriƫnteer je je op instrumenten en experts die je bij de uitvoering kunnen ondersteunen.

monitoring-en-evaluatie-kl