Factsheet indicatieve MKBA Mobility Mentoring®

In deze indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) verkenden Platform31 en Rebel de belangrijkste maatschappelijke effecten van Mobility Mentoring®. We analyseerden niet alleen de financiële effecten, maar ook de niet-financiële effecten zoals effecten op gezondheid en gezin. We vergelijken de wereld mét Mobility Mentoring® met de wereld zonder Mobility Mentoring® (waarin de doelgroep geen toegang heeft tot de aanpak). In deze factsheet presenteren we de belangrijkste resultaten van deze analyse.

Twee jaar geleden startte Platform31, in samenwerking met diverse gemeenten, met de implementatie van de aanpak Mobility Mentoring® in Nederland. Met deze integrale aanpak wil Platform31 een oplossing bieden voor de hardnekkige armoede- en schuldenproblematiek die in veel gemeenten speelt, en vrijwel altijd gepaard gaat met problemen op andere leefgebieden. Om inzicht te krijgen in de potentiële maatschappelijke opbrengsten van Mobility Mentoring® in de Nederlandse situatie, voerden we samen met adviesbureau Rebel een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit. Daaraan namen vier gemeenten deel die al enige tijd Mobility Mentoring® informed werken; Alphen aan den Rijn, Brunssum, Hoogeveen-De Wolden en Zaanstad deel. De geïdentificeerde effecten op de korte termijn, en daarbij de doorkijk naar de effecten op de lange termijn, bieden een inzicht in wat Mobility Mentoring® kan opleveren voor de onderzochte pilots. Deze analyse draagt bij aan de doorontwikkeling en duurzame implementatie van de aanpak in Nederland.

In de factsheet presenteren we onder meer deze resultaten:

  • Het verschil tussen de wereld met en zonder Mobility Mentoring®.
  • Werkzame elementen van de Mobility Mentoring® aanpak.
  • Effecten op de pijlers van de Brug naar Zelfredzaamheid®.
  • Indicatieve kwantificering van de effecten.
  • Aandachtspunten voor doorontwikkeling.

Mobility Mentoring®

‘Chronische stress, door armoede en schulden of andere sociale problemen, werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken.’ Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Mobility Mentoring®. Deze integrale aanpak ondersteunt mensen om zelf hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel weer duurzaam grip te krijgen op hun leven. Mobility Mentoring® werd ontwikkeld in Boston door de Amerikaanse social work-organisatie EMPath, op basis van inzichten van Harvard uit de hersenwetenschap. Platform31 zorgt, als partner van het Amerikaanse EMPath, voor doorontwikkeling van Mobility Mentoring® in Nederland.

Meer informatie

Word lid

Bent u benieuwd of de Mobility Mentoring® aanpak ook voor uw organisatie interessant is? Lees hier meer over ons aanbod.

Congres: Met een andere bril kijken naar een zekere sociale en financiële toekomst

Leven in armoede en met schulden is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. De coronacrisis vergroot deze problemen: bijna een miljoen mensen heeft nu te maken met problematische schulden. Het duurzaam doorbreken van armoede, schulden en andere sociale problemen vraagt dan ook om grensverleggende oplossingen en innovatieve dienstverlening. Tijdens dit vijfdaagse online congres geven we samen met vooraanstaande experts uit Nederland en de Verenigde Staten invulling aan het sociale verhaal van de toekomst.

Podcast31 - update

Luister ook de Podcast31 – update over de resultaten van de MKBA: