Download

pdf, 0.97 MB

×

Download bestand

Mobility Mentoring®

Per 1 januari 2021 valt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk weer rechtstreeks onder EMPath. Platform31 was vanaf 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding van Mobility Mentoring® in Nederland en het opzetten van een Nederlands netwerk.

  • Op deze pagina vind je de opgedane kennis en behaalde resultaten van het werken met Mobility Mentoring® in Nederland.
  • Ga naar mobilitymentoring.nl voor meer informatie over Mobility Mentoring® en het Nederlandse netwerk.

Factsheet indicatieve MKBA Mobility Mentoring®

In deze indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) verkenden Platform31 en Rebel de belangrijkste maatschappelijke effecten van Mobility Mentoring®. We analyseerden niet alleen de financiële effecten, maar ook de niet-financiële effecten zoals effecten op gezondheid en gezin. We vergelijken de wereld mét Mobility Mentoring® met de wereld zonder Mobility Mentoring® (waarin de doelgroep geen toegang heeft tot de aanpak). In deze factsheet presenteren we de belangrijkste resultaten van deze analyse.

Twee jaar geleden startte Platform31, in samenwerking met diverse gemeenten, met de implementatie van de aanpak Mobility Mentoring® in Nederland. Met deze integrale aanpak wil Platform31 een oplossing bieden voor de hardnekkige armoede- en schuldenproblematiek die in veel gemeenten speelt, en vrijwel altijd gepaard gaat met problemen op andere leefgebieden. Om inzicht te krijgen in de potentiële maatschappelijke opbrengsten van Mobility Mentoring® in de Nederlandse situatie, voerden we samen met adviesbureau Rebel een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit. Daaraan namen vier gemeenten deel die al enige tijd Mobility Mentoring® informed werken; Alphen aan den Rijn, Brunssum, Hoogeveen-De Wolden en Zaanstad deel. De geïdentificeerde effecten op de korte termijn, en daarbij de doorkijk naar de effecten op de lange termijn, bieden een inzicht in wat Mobility Mentoring® kan opleveren voor de onderzochte pilots. Deze analyse draagt bij aan de doorontwikkeling en duurzame implementatie van de aanpak in Nederland.

In de factsheet presenteren we onder meer deze resultaten:

  • Het verschil tussen de wereld met en zonder Mobility Mentoring®.
  • Werkzame elementen van de Mobility Mentoring® aanpak.
  • Effecten op de pijlers van de Brug naar Zelfredzaamheid®.
  • Indicatieve kwantificering van de effecten.
  • Aandachtspunten voor doorontwikkeling.

Podcast31 - update

Luister ook de Podcast31 – update over de resultaten van de MKBA: