Download

pdf, 1,4 MB

×

Download bestand

Marktbenadering verduurzaming hoogbouwflats

Een handreiking bij het voorbereiden, organiseren en in de markt zetten

Hoogbouwflats zijn een specifieke categorie gebouwen met bijzondere kenmerken. Een niet onbelangrijk deel van de woningvoorraad van met name woningcorporaties bestaat uit hoogbouwflats, waarvan vele al decennia oud zijn en moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd. Met deze handreiking biedt Platform31 woningcorporaties een afwegingskader dat hen ondersteunt bij belangrijke keuzes op het gebied van het voorbereiden, organiseren en in de markt zetten van de renovatie en verduurzaming van dergelijke hoogbouwflats.

cover-energietransitie-en-gezondheid-in-kwetsbare-wijken