Download

Pdf, 782 kB

×

Download bestand

Kiezen of verdelen?

Een korte verkenning naar woonruimteverdeling in Nederland

Auteurs Irene Bronsvoort en Jeroen van der Velden (Platform31)

Het vraagstuk over woonruimteverdeling staat weer in het middelpunt van de belangstelling.
Beleidsveranderingen van afgelopen jaren hebben structurele gevolgen voor de sociale huurwoningmarkt. Tegelijkertijd is de druk op deze markt toegenomen. Verschuivingen die leiden tot discussies. Die niet alleen maar gaan over het groeiende tekort aan sociale huurwoningen, maar ook over hoe het aanbod van huurwoningen beter kan aansluiten op de individuele én maatschappelijke vraag naar betaalbare woonruimte.

In het rapport “Kiezen of verdelen? Een korte verkenning woonruimteverdeling in Nederland” geeft Platform31 inzicht in het functioneren van het huidige woonruimteverdeelsysteem en gaat in op de mogelijke aanpassingen daarvan. Daarbij is gekeken naar zowel de maatschappelijke context die van invloed is op de huurmarkt en de ontwikkeling van het woonruimteverdeelsysteem als naar de knelpunten en oplossingsrichtingen die uit de praktijk naar voren komen. In het rapport wordt een literatuurstudie over woonruimteverdeling en maatschappelijke ontwikkelingen gekoppeld aan de uitkomsten van interviews en een expertsessie met partners van Platform31 over het thema.

Voorkant kiezen of verdelen

Lees ook de blog

van Jeroen van der Velden: Het aanbodmodel is 25 jaar! Hiep hiep hoera?