Download

pdf, 4,6 MB

×

Download bestand

Inspiratie voor een inclusieve wijk

Vijf thema’s uit het Innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk

Buurten en wijken zo inrichten dat thuis wonen met zorg en ondersteuning vanzelfsprekend is. Dat is de ambitie van de inclusieve wijk. Het gaat niet alleen om goed wonen, maar ook om een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en toegankelijke voorzieningen. Geen buurt, wijk of dorp is hetzelfde. Hoe ontwikkel je een gerichte aanpak voor wat mensen in jouw buurt, wijk of dorp nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen?

Voor het aanpakken van deze uitdaging staan meerdere partijen aan de lat: gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnorganisaties, marktpartijen en bewoners. Steeds vaker werken zij samen in zogeheten gebiedscoalities. Ze ontwikkelen gezamenlijk een gerichte, integrale en gebiedspecifieke aanpak die aansluit bij de leefwereld van de bewoners.

Lessen uit en voor de praktijk

De inhoud van deze publicatie is ontwikkeld dankzij de actieve inzet van vele gebiedscoalities, experts, onderzoekers, adviseurs en kennisinstellingen bij het Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk. De samen opgebouwde praktijkkennis biedt handvatten voor gebiedscoalities die met het thema van wonen, welzijn en zorg op gebiedsniveau werken aan een inclusieve wijk voor alle inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Centraal staat de vraag: Hoe kom je met elkaar tot een verbeterplan voor een wijk of dorp, hoe zorg en borg je meer inclusiviteit?

Vijf thema’s

We zoomen in op vijf thema’s:

  1. Een geschikte woningvoorraad voor de toekomst
  2. Woonvarianten voor senioren
  3. Een buurt voor iedereen
  4. Voorzieningen voor een inclusieve wijk
  5. Innovatief organiseren van de samenwerking

Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk

Platform31 en het G40-Stedennetwerk zetten twee jaar lang de schijnwerper op 24 woongebieden met het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk.

Cover inspiratie inclusieve wijk