Meer informatie

Download

Pdf, 3,5 MB

×

Download bestand

Innovaties in het mbo in dunbevolkte gebieden

Lerend werken en werkend leren

Regio’s met bevolkingsdaling kampen met een uitstroom van hoogopgeleide jongeren. Voor de vitaliteit van regionale economieën is het van belang dat voldoende goed opgeleid personeel aanwezig blijft. Mbo’ers vormen de ruggengraat van de economie van krimpregio’s. Het mbo staat voor de uitdaging om het mbo-onderwijs toekomstbestendig te maken. In het rapport Lerend werken en werkend leren laten we zien wat voor innovaties dit oplevert in De Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen.

Innovatieve onderwijspraktijken

Zes innovatieve onderwijspraktijken uit Zeeuws-Vlaanderen en De Achterhoek diepen we uit die tot doel hebben om mbo-studenten beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van morgen. We belichten zowel praktijken gericht op hogere als lagere mbo-niveaus. De voorbeelden laten zien hoe de traditionele kloof tussen schoolbank en bedrijf in hoog tempo wordt gedicht: het is lerend werken en werkend leren.

Leren van perifere, dunbevolkte regio’s

Rijkbouwmeester Floris van Alkemade wees er een aantal jaren terug op dat in het beleid de aandacht en waardering bijna automatisch uitgaat naar onze centrale regio’s en steden, onze meer perifere regio’s worden volgens hem stelselmatig onderschat. Deze publicatie maakt duidelijk dat onderschatting onverstandig is. Van perifere, dunbevolkte regio’s kunnen we veel leren – kijk naar de innovaties in het mbo. Hier vinden we het mbo-onderwijs van de toekomst.

Het rapport ‘Lerend werken en werkend leren. Innovaties in het mbo in dunbevolkte regio’s’ is een vervolg op het vorig jaar verschenen Platform31-rapport Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte regio’s, waarvoor vijftig mbo-jongeren uit de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Groningen zijn geïnterviewd over hun visies en ambities op de arbeidsmarkt.

Cover lerend werken en werkend leren