Download

Pdf, 3,2 MB

×

Download bestand

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties in de praktijk

5 voorbeelden

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken jaarlijks prestatieafspraken. Deze gaan over nieuwbouw, verkopen, woningverbetering, huurverhogingen en andere onderwerpen. Welke inspanning woningcorporaties kunnen leveren voor deze prestatieafspraken, is voor gemeenten en huurdersorganisaties vaak niet duidelijk. Daarom publiceert de rijksoverheid de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, de IBW. Begin juli verschijnen de cijfers van 2020. De IBW geeft een eerste indicatie van de beschikbare ruimte en daarmee informatie voor het gesprek tussen corpora-ties, gemeenten en huurdersorganisaties. Platform31 onderzocht in 5 gemeenten hoe de IBW wordt toegepast.

Cover IBW in de praktijk

Wat is de IBW?

In de IBW staat hoeveel de corporatie, boven op de al bestaande plannen, maximaal kan lenen voor huurverlaging, renovatie of nieuwbouw.